Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Kirkeskibet fra Mårup kirke – nu i Lønstrup kirke

KirkeskibI 1842 skænkede skudehandler og kirkeejer Axel Rosenkrantz Segelcke, Lønstrup, en skibsmodel til Mårup Kirke. Det var en såkaldt snaubrig, – et krigsskib armeret med 16 kanoner og med en guldmalet, duelignende galionsfigur.

Skibet hang i kirken indtil  det pludselig forsvandt i september 1970.

En dag dukkede skibet atter  – på Brønderslev gamle kro.
Hvordan det havnede der står hen i det uvisse!
En dag da, Tage Poulsen, Brønderslev var på besøg i kroen fik han forevist et ramponeret skibsskrog og nogle løse stumper, som ingen vidste, hvor var kommet fra. Han fik det hele med hjem og fandt frem til en modelbygger – som stammede fra Lønstrup –  i Skagen, som godt ville istandsætte skibet.

I 1980 var det udstillet i Frederikshavn sammen med andre sejlskibsmodeller i forbindelse med et sejlskibsrace. Her med betegnelsen ”Oprindelse ukendt”. Tage Poulsen henvendte sig til Vendsyssel Tidende, som offentliggjorde et billede af skibet, og ad den vej blev installatør Bjarne Simonsen, Skallerup opmærksom på, at det kunne være det forsvundne kirkeskib fra Mårup, hvilket han fik bekræftet ud fra billeder på museet, og kunne gå videre til politiet, som afhentede skibet.  

Politiet i Hjørring afhentede skibet, og efter en periode i deres varetægt blev det i 1984 overgivet til Vendsyssel historiske Museum

Her har det så ligget pakket ned, indtil menighedsrådet sidste efterår besluttede at prøve at få det frem i lyset igen. Noget, som Foreningen Marup Kirkes Venner også forsøgte flere gange fra 1992 indtil den gradvise nedtagning gil i gang i 2008.
Vendsyssel Historiske Museum var velvilligt stemt herfor og efter at sagen har været gennem alle formalia med Nationalmuseet og Aalborg Stift, blev skibet sendt til  ”Bevaringscenter Nordjylland” i , hvor det har gennemgået en større restaurering. Sejl og rigning er blevet fornyet, malingen er frisket op, og uoriginale dele er fjernet.

Og nu er det så tilbage på egnen, denne gang dog i Lønstrup Kirke. Det hænger i våbenhuset tæt ved tavlen fra Mårup Kirke, hvorpå man mindes de omkomne ved 3 engelske krigsskibes forlis i 1808, bl.a. The Crescent, der havarerede ud for Mårup kirke..

Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK