Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Skolebestyrelsen 18.11.10

Vedr. Skallerup skole .
Forventet besparelse ved lukning af Skolen 2.100.000
Heraf særlig tildeling 529.328
Heraf bygningsdrift 1.637.902
Tomgangsudgifter 96.250
Antal elever der kan benytte alm. Offentlig
transport 63
Antal elever med bopæl uden for alm. Rute 22
Udgifter til kørsel af elever1 972.400
Almindelig busdrift -NT kort2 113.400
Dublerings-bus3 300.000
Udenfor rute4 559.000
Reel besparelse
Forventet besparelse 2.100.000
Uden særlig tildeling5 -529.328
Udgifter til transport -972.400
Tomgangsudgifter, bygninger 96.250
I alt 694.522

Til den beregnede besparelse, kan man yderligere forvente en besparelse i forbindelse med optimering af
arbejdstidsaftale6.

1 Der er i dag også udgifter til befordring, i forbindelse med Skallerup skole, men det har ikke været muligt, at isolere
denne post i det samlede budget. Det han dog oplyses, at der i dag er 14 elever som er kørselsberettiget udenfor rute,
samt 24 elever der er kørselsberettigede til almindelig offentlig transport.
2 9 kr. pr. elev. I 200 dage om året
3 Oplyst af NT: 1.500 kr. ved 1 time pr. dag i 200 dage pr. år
4 Oplyst af NT: 559.000 kr. pr år
5 Skallerup skole har i høringssvaret, foreslået at man driver skolen, i center med Holmegårdskolen, uden særlig tildeling.
6 Jf. forlig om skolestruktur i Hjørring kommune

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.