Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Vennebjerg Mølle

Møllens historie 1842 Den sorte mølle opføres i Bindslev. Flyttes siden til Tversted og derefter til Vennebjerg 1859-61 Dale Mølle opføres af møllebygger og ejer Poul Nielsen sammen med broderen Anders Nielsen 1874-1963 Møller Niels Chr. Poulsen søn af Poul Nielsen 1882 Poul Nielsen dør 21. juni – begraves i Vennebjerg. Et par dage efter nemlig ved Skt. Hans Mødet i klitterne ved Rubjerg synges en sang forfattet af rigsdagsmand og pastor Peter Chr. Zahle, hvor Dale Mølle er nævnt Se Vennebjerg sin Tinde Højt løfter imod Sky, Mens Sanct Kathrine inde Blandt Træer sig dølger bly. Og Dale-Mølle maler Med Glorien om sin Hat, Mens hele Egnen taler Om gamle Minders Skat 1888 Dale Mølle skifter navn til Vennebjerg Mølle 1908 Ella Magrete Klausdatter, enke efter Poul Nielsen dør, og møllen overtages af sønnerne Niels Chr. og Peder Poulsen 1917 bliver Niels Chr. Poulsen bliver enejer af møllem 1921 forliser damperen Belgrove ud for Rubjerg – svensk damper på vej til England. 15 mand drukner. Masten, der senere driver i land bruges til nye vinger på møllen 1929 Den hvide mølle restaureres, da murværket havde slået store revner. Samtidig fik Niels Chr. Poulsen sat lærred på møllevingerne som sejl i stedet for salpetersække. 1934 Den sorte mølle – opført I Bindslev 1842  – opføres i Vennebjerg af tømrer Karl Jensen og broderen Lauritz. Smedearbejdet udføres af Niels Chr. Poulsen. Akslen blev købt og afhentet på en mølle i Als i Østhimmrland 1941 Møller Henry Christiansen overtager Vennebjerg Mølle 1962 Kunstmaleren Johs. Hofmeister køber møllehuset (bor her 1966-90) og møllen, som han indretter til atelier. Utallige malerier med udsigten fra møllen har set dagens lys dette atelier. De næste årtier forsøgte kunstneren at vedligeholde møllen, men det var en kostbar affære 1987 Forærede Johannes Hofmeister møllen til ”Fonden Vennebjerg Mølles bevarelse”, der hurtigt fil oprettet en støtteforening ”Vennebjerg Mølles Venner”. En støtteforening, som indsamlede 250.000 kr., og fik møllen sat i stand – blandt andet ved hjælpe af en række entusiastiske frivillige og ledige fra Hjørring Kommune. 13000 arbejdstimer blev det til. 1993 kunne møllen genindvies – og igen kunne der males mel, en aktivitet som jævnligt har foregået indtil den ene vinge blev angrebet af råd indvendig 2007 Knækkede noget af vingen pg.a. råd og i 2009, oktober brækkede den  2010 På et møde i landsbyrådet Havtornens Rige: Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup var der en lille gruppe, der sammen md Svenning Christensen ville arbejde for, at møllen blev intakt igen. Juni holdtes det første møde med Hammer Byg, Møllebyggervej 2, Vodskov, som har givet tilbud på projektet. September gav LAG Vendsyssel tilsagn om kr. 100.000 – under søjlen ”Attraktive levevilkår i landdistrikterne”. 31. oktober indtrådte arbejdsgruppen i fondsbestyrelsen:: Svenning Christensen (formand), Jørgen Jørgensen,  Hans Larsen (Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup), Tove Marquardsen (Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn), Birgitte Nielsen

FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.