Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Tak for indsatsen kaffe

8. november 2010

Til forældre ved Skallerup Skole og Børnehave

Endnu engang formåede I sammen med hele lokalsamfundet at sætte fokus på Skallerup Skole og Børnehave, fantastisk opbakning til demonstrationen lørdag.

Nu nærmer tiden sig, hvor at vi kender den beslutning, som tages for den fremtidige skole- og daginstitutionsstruktur i Hjørring Kommune. I skrivende stund ved vi ikke, hvornår den endelige beslutning kan anes.

  • · Det kan være efter Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 8. november,

hvilket nok ikke så sandsynligt.

  • · Der er nedsat en forligsgruppe, der skal udarbejde et forligsnotat, der

fremsendes til behandling på mødet i Økonomiudvalget den 16. november.

Det betyder at forligsteksten (formentlig) vil være offentlig tilgængelig på

kommunens hjemmeside fra den 12. november (se under dagsorden til

økonomiudvalgsmødet den 16. november).

  • · Den endelige behandling af strukturforslaget og beslutning finder sted den 24.

november på byrådsmødet. Intet er helt afgjort før denne dato.
Vi håber stadig beslutningen falder ud til vores fordel. På skolen og i Børnehaven harvi forberedt os på dagen, hvor vi kender beslutningen og har lagt en plan for, hvordan vi tager vare på hinanden, hvad enten vi skal glædes eller være kede af det. Det gælder både børn, forældre og personale.

  • · Information om beslutning kommer hurtigst muligt på Intra og ved opslag i børnehave og skole.
  • · Alle forældre vil være velkommen til en snak og en kop kaffe i fællesrummet, dagen efter beslutningen er offentliggjort, der vil i løbet af dagen være ledere eller personale til stede.

 Tak for indsatsen kaffe fredag d. 26-11-2010 kl. 13.15 til 16.15
Uanset udfaldet af strukturændringen vil skole og børnehave takke for den kæmpe indsats og den fantastiske opbakning, vi har fået i kampen for at bevare vores lokale skole.

Vi inviterer derfor alle forældre, bedsteforældre tanter og onkler og hele lokalsamfundet til kaffe fredag d. 26. november fra kl. 13.15 til 16.15.

På vegne af Skallerup Skole og Børnehave
Birgitte L. Nielsen og Karen Kaae Lauritsen

FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.