Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Tusind tak

 


 

26. november 2010

Kære børn, forældre og alle andet godtfolk på vores egn.

Aldrig har Bestyrelsen og alle andre kæmpet så hård en kamp, haft så god en sag – og alligevel tabt. Tusind tak for indsatsen – jeg er så stolt over at komme fra, hvor I kommer fra 😉 Jeg synes I har været forbilledlige eksempler for vores børn – og vores børn for os!

Vi ved nu, at vi ikke skal fortsætte vores kommunale skole. Heller ikke selvom alle facts viser, at vi kunne reddes for peanuts. Langt, langt billigere end alle andre skoler, primært fordi vi driver en billig skole i center med Holmegaard, fordi vi driver hallen – og så fordi det faktisk kommer til at koste 1 mio at køre os alle sammen i skole i Hjørring (i stedet for have morgenmotion, suk…….)

”Suk” skal jeg dog nok spare jer for – nu kan vi kun hjælpe os selv og vores børn ved at se fremad. Men før vi gør det, så vil jeg dele det meget hektiske forhandlingsforløb, der gik forud for byrådsmødet. Fra demonstrationen den 6. november og frem, forsøgte vi til det sidste at overbevise Byrådet om, at netop vores gode økonomi og ide gav god grund til at redde os. Imellem det første og andet (sidste) forligs indgåelse udviklede vi faktisk – med hjælp fra Skallerup skoles bedste venner – et helt konkret ændringsforslag til det forlig, der blev vedtaget på Byrådsmødet.

I ændringsforslaget understregede vi, at Skallerup kunne reddes for omtrent ½ mio. I dette spil et meget lille beløb. Forudsætningen for at kunne fastholde ”den gode økonomi” i vores ændringsforslag var samarbejdet med Holmegaardskolen – og vores ønske om at samarbejde md Holmegaard kan alene af denne grund forsvares, men stemmer også overens med de helt entydige meldinger vi har haft på vores stormøder og derfor vores høringssvar. Jeg ved i dag, at nogle af jer gerne ville have været til Lundergaard. Ændringsforslaget blev der bag linierne arbejdet meget hårdt for, bla. med direkte kontakt til hele byrådet (personligt vil jeg ikke tale mere i telefon det næste år!) Svenning Christensen var her min faste sparringspartner. Men ikke kun Svenning, snart sagt alle politikere jeg har talt med, har givet mig ret i, at vi kunne reddes for et meget lille beløb – og at vi er en unik skole. Hver gang har jeg dog også fået svaret ”det er jo politik, det her”. En overgang troede jeg dog næsten selv på, at det skulle komme til at flyve – vi var så billige at redde, så det ville være uanstændigt ikke at redde os. Men uanstændig politik, det blev det. Jeg drog til Byrådsmødet velvidende, at vores ændringsforslag ville falde med 29-2, men med den gode fornemmelse i maven, at vi igennem ændringsforslaget fik sat Skallerup specifikt på dagsordenen en sidste gang – og fik de 29 politikere til at vise ansigtet og tage det direkte ansvar. Nu kender I dem!

Ændringsforslaget blev stillet af Svend Berthelsen, den modigste mand jeg har mødt. Ingen forestiller sig de tæsk, politikere giver hinanden for at bryde partidiciplinen. Han gav os egenhændigt en værdig død. Svenning Christensen stemte som den eneste anden udover Svend for vores ændringsforslag. Det store bærende forlig blev ikke bygget på faglighed, men var med Borgmesterens egne ord ”det muliges kunst” . I min optik det samme som at sige, at vi i vid udstrækning har fået et forlig, der byggede på, hvem der er valgt hvor, og hvor man kan hente de fleste stemmer. Eksempelvis er Hjørring By helt og aldeles uberørt af forliget, mens der har været en massakre på landsbyerne. Et godt billede på, hvad vi har været oppe imod er, at de store byskolers bestyrelser skrev (lige før det andet og sidste forligs endelige indgåelse) i en fælles direkte mail til alle politikerne følgende:
”Debatten er meget følelsesladet, og vi har derfor, som vi tidligere har orienteret jer om, udtrykt vores tilfredshed med forliget direkte til byskolernes flere tusinde forældre, via forældreintra (…).Vi vil gerne endnu en gang understrege, at vi sætter stor pris på, at I har set på de rationelle: økonomiske og faglige argumenter, da I indgik forlig om ny skolestruktur indenfor den vedtagne budgetramme”. Ikke noget kønt fedteri, vel?

Måske netop set i det lys har jeg én stor guldklump tilbage i maven. Oplevelsen af at være iblandt de mest smukke, ihærdige og fantastisk engagerede forældre og børn, der har kænpet en 100% sober kamp for vores skole. Vi gjorde virkelig hvad vi kunne – og vi gjorde det ordentligt.

 

 

 

Niels Hausgaard har skrevet sangen ”Hvem bestemmer”. Her synger han”

Er de fleste de bedste eller bare de fleste? ” Kender vi ikke bare svaret! Længe leve os alle sammen – og tak for kampen. 

 


På vegne af Bestyrelsen for Skallerup Skole og Børnehave, Vibe Gro.FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.