Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Opfordring sendt til hvert enkelt byrådsmedlem

En opfordring/bøn til dig?

Når du skal bruge din stemme ved byrådsmødet på onsdag, håber vi at du vil stemme for at bevare et levende land/kystområde Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup.

Klip ikke snoren til det, som binder os sammen: Skallerup Skole og Børnehave. Stedet, hvor kontakter skabes ikke kun mellem børn, men også mellem forældre, bedsteforældre, foreningsliv, idrætsliv, seniorer, tilflyttere og erhvervsliv. Ja, kort sagt alle generationer. Kontakter, som er med til at give tryghed i børnenes hverdag også når de færdes uden for skolen. Kontakter der giver helhed, sammenhæng og kvalitet i vore børns, familiernes og livet i de 3 landsbyer.

Et sted, som er uundværligt ikke kun for at få lys og liv i husene, men også for at bevare et aktivt handels- og turistliv.

Bevar børnenes og dermed familiernes mulighed for at have et godt og aktivt fritidsliv – et liv som alle børn bør have. Det må ikke erstattes af et liv i bus: 12 og 28 km hver dag plus ventetider. Vi ønsker ikke oprettelse af ”Børnerejsehold”

Læg ikke landet øde – der er ikke noget, der kan erstatte den værdi som skolen har for områdets udvikling. De dyre huse i Lønstrup vil blive solgt til turister og familier uden børn. Husene i Skallerup og Vennebjerg vil have svært ved at blive solgt.

I Landsbyrådet, skolen og idrætsforeningen har vi igangsat projekter, der har til formål at fastholde og tiltrække familier med børn. Bl.a. ”Foden: Synergieffekten: skole-idræt-spejder”. ”Kost, krop og kreativitet”, ”Havtornens Rige”. I alle projekter spiller skolen en central rolle. Projekterne er støttet af Fødevareministeriet, Indenrigsministeriet og LAG Vendsyssel. Lad ikke disse tiltag falde til jorden med et nej til at beholde en innovativ og fremsynet institution.

Vi er udnævnt til skulle være Leveby 2011 – være model for andre landsbyer i Danmark – hvad er en leveby uden skole?  

Ødelæg ikke vores helt unikke sammenhold. En pose penge kan ikke erstatte hjertet i Havtornens Rige: Skallerup Skole og Børnehave.

 Kommunen kan ikke være tjent med at vores område ændres til et område uden udvikling

 Tove Marquardsen
Pv. Landsbyrådet i Havtornens Rige: Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup

FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.