Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Lønstrup gamle Redningsstation

Projekt ”Nyt tag m.v. på Lønstrup gamle Redningsstation”

Om Lønstrup
Lønstrup er en af de byer ved vestkysten, der i udpræget grad vidner om, hvordan kulturarven med historier og steder er med til at skabe stemning og miljø i et bysamfund. Der er arbejdet med detaljerede beskrivelser af byens historie og kulturarv under overskriften kystkulturen i projektet ”Kulturen mellem kyst og land”, der blev gennemført i perioden 2006-2008, hvor Hjørring var Kulturarvskommune.

Heri indgår bådepladsen og redningsstationen som en meget vigtig brik i Lønstrups og dermed Hjørring kommunes kulturrmiljø.

Om redningsstationen
Lønstrup var et af de første steder i Danmark, hvor man fik et organiseret redningsvæsen. Det skete i 1851, hvor man fik et raketapparat fra England og en redningsbåd bygget i København. Det første hus blev bygget ved Sdr. Strandvej. Den nuværende bygning på Kysten 10, er fra 1936.

I perioden 1851-1996 har redningsmandskabet været med til at redde 260.

Farvandsvæsenet besluttede i 1996, at nedlægge stationen i Lønstrup og overføre aktiviterne til Hirtshals Redningsstation.

Året efter overdrog Finansministeriet huset til Lønstrup Fiskeriforening og Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn. Foreningerne dannede derefter institutionen Lønstrup Gamle Redningsstation, hvis repræsentantskab er bestyrelserne i de to foreninger.

Institutionens formål er:

  • at sætte bygningen i stand og vedligeholde den
  • at bevare stationens oprindelige udseende,
  • at fortælle Lønstrups historie: om fiskeriet, redningsvæsenet, skudehandelen, naturkatastrofen, turismen og byen i dag.
  • at informere om og henvise til historiske steder i Lønstrup og Omegn.

 Huset rummer i dag en udstilling om fiskeri og redningsvæsen. I denne indgår den sidste båd, ”Marly”, der er bygget i på Lønstrup Bådebyggeri.

 Renovering

I 2002 og 2004 er ydervæggene renoveret med støtte fra h.h.v. Amtets pulje ”Kulturspor” i 2002 med kr. 100.000 og fra Hjørring kommunens bevaringspulje i 2004 med et rente- og afdragsfrit lån på kr. 132.166. Sidst men ikke mindst med mange timeres frivilligt arbejde.

I 2012 afsluttedes en større renovering: Nyt tag og tagrender, omfugning af østgavl, opsætning af ny trappe til loft. Den eksisterende trappe var meget stejl uden gelænder m.v. For at kunne gøre brug af den meget flotte og velbevarede loftsetage var det nødvendigt med en trappe, der kunne bruges uden større sikkerhedsrisiko.
Dette blev gennemført med velvillig støtte fra Fiskeri LAG Nord, Sparekassen Vendsyssel, Forsikringsselskabet Vendsyssel og Inge og Asker Larsens Fond.

FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.