Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Ændringsforslag til beslutning om ny skolestruktur i Hjørring kommune.

Ændringsforslag til beslutning om ny skolestruktur i Hjørring kommune.

Formål med det fremsatte ændringsforslag.

At bevare og fortsætte processen omkring Hjørring Kommunes pædagogiske udviklingsskole for ikkeårgangsdelt
fase 1 + 2 integreret med børnehave og idrætshal – Skallerup Skole og Børnehave.

At Skallerup skole og Børnehave fortsat drives i center med Holmegaardskolen.

Begrundelse:

Børnehaven og skolen er bygget sammen, fysisk og pædagogisk. I forslag til helhedsplan for dagtilbud
overgår Skallerup skole til sektor dagtilbud. Den planlagte brug af lokalerne på daginstitutionsområdet kan
ske sideløbende med en fase 1 + 2 skole. Skolecenter Skallerup-Holmegaard kan drive fase 1+2 i Skallerup
uden 20% ekstra tilskud per elev. Den økonomiske nettoudgift vil derfor være minimal, anslået knap

700.000 (jf. bilag vedlagt). En udgift, der i relation til den forventede driftsudgift forbundet med den
planlagte bevarelse og/eller udvidelse af børnehaveafsnittet (dagsektor) må anses for minimal.
Bilag: Reel besparelse, Skallerup Skole.

Formand for Bestyrelsen på Skallerup Skolenog børnehave, Vibe Gro, mobil 40198073.


FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.