Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Møllens historie

1842
Den sorte mølle opføres i Bindslev. Flyttes siden til Tversted og derefter til Vennebjerg

1859-61
Dale Mølle opføres af møllebygger og ejer Poul Nielsen sammen med broderen Anders Nielsen

1874-1963
Møller Niels Chr. Poulsen søn af Poul Nielsen

1882
Poul Nielsen dør 21. juni – begraves i Vennebjerg. Et par dage efter nemlig ved Skt. Hans Mødet i klitterne ved Rubjerg synges en sang forfattet af rigsdagsmand og pastor Peter Chr. Zahle, hvor Dale Mølle er nævnt

Se Vennebjerg sin Tinde
Højt løfter imod Sky,
Mens Sanct Kathrine inde
Blandt Træer sig dølger bly.
Og Dale-Mølle maler
Med Glorien om sin Hat,
Mens hele Egnen taler
Om gamle Minders Skat

1888
Dale Mølle skifter navn til Vennebjerg Mølle

1908
Ella Magrete Klausdatter, enke efter Poul Nielsen dør, og møllen overtages af sønnerne Niels Chr. og Peder Poulsen

1917
bliver Niels Chr. Poulsen bliver enejer af møllem

1921
forliser damperen Belgrove ud for Rubjerg – svensk damper på vej til England. 15 mand
drukner. Masten, der senere driver i land bruges til nye vinger på møllen

1929
Den hvide mølle restaureres, da murværket havde slået store revner. Samtidig fik Niels Chr. Poulsen sat lærred på møllevingerne som sejl i stedet for salpetersække.

1934
Den sorte mølle – opført I Bindslev 1842  – opføres i Vennebjerg af tømrer Karl Jensen og broderen Lauritz. Smedearbejdet udføres af Niels Chr. Poulsen. Akslen blev købt og afhentet på en mølle i Als i Østhimmerland

 1941
Møller Henry Christiansen overtager Vennebjerg Mølle

1962
Kunstmaleren Johs. Hofmeister køber møllehuset (bor her 1966-90) og møllen, som han indretter til atelier. Utallige malerier med udsigten fra møllen har set dagens lys dette atelier. De næste årtier forsøgte kunstneren at vedligeholde møllen, men det var en kostbar affære og i

1987
Forærede Johannes Hofmeister møllen til ”Fonden Vennebjerg Mølles bevarelse”, der hurtigt fil oprettet en støtteforening ”Vennebjerg Mølles Venner”. En støtteforening, som indsamlede 250.000 kr., og fik møllen sat i stand – blandt andet ved hjælpe af en række entusiastiske frivillige og ledige fra Hjørring Kommune. 13000 arbejdstimer blev det til.

1993
kunne møllen genindvies – og igen kunne der males mel, en aktivitet som jævnligt har foregået indtil den ene vinge blev angrebet af råd indvendig

2007
Knækkede noget af vingen pg.a. råd

2009
oktober
brækkede den og det blev indirekte årsag til denne ansøgning

2010
På et møde i landsbyrådet Havtornens Rige: Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup var der en lille gruppe, der sammen md Svenning Christensen ville arbejde for, at møllen blev intakt igen.

Juni
holdtes det første møde med Hammer Byg, Møllebyggervej 2, Vodskov, som har givet tilbud på projektet.

September
gav LAG Vendsyssel tilsagn om kr. 100.000 – under søjlen ”Attraktive levevilkår i landdistrikterne”.

31. oktober
indtrådte arbejdsgruppen i fondsbestyrelsen:: Svenning Christensen (formand), Jørgen Jørgensen,  Hans Larsen (Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup), Tove Marquardsen (Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn), Birgitte Nielsen

11. december
Sparekassen Vendsyssel støtter projektet med kr. 50.000


FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.