Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Landsbyrådet

Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup – Havtornens Rige

Navnet er ”Landsbyrådet for Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup” og dets hjemsted er Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne, Hjørring kommune.
Landsbyrådet medlemmer er repræsentanter fra foreninger og institutioner samt enkeltpersoner med tilknytning til Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.
Landsbyrådet har til formål at varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder   skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder. arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst
Landsbyrådet er repræsenteret i Hjørring Kommunes Landsbyforum

Landsbyforum
Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring Kommune.
Landsbyforum er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem lokalsamfundene og Hjørring Kommune. Landsbyforum er samtidig dialogforum for byrådet. I Landsbyforum sidder i øjeblikket 16 repræsentanter fra Hjørring Kommunes landdistrikt, der samlet set repræsenterer Hjørring Kommunes landdistrikt. Tove Marquardsen (Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup) er formand for Landsbyforum. Kirsten Walther (Mosbjerg) er næstformand. Formanden for landsbyforum er medlem af Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling i Hjørring Kommune

Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Det er dermed en del af udvalgets formål at fastholde fokus på tilpasning og udvikling af byernes roller og samspillet mellem byer og landsbyer lige såvel som samspillet mellem kommunen, den private sektor, civilsamfundet og nye samarbejdsformer omkring frivillighed og samskabelse i den forbindelse. Opgaverne defineres overordnet ved:
1. Oplæg til og proces vedr. helhedsorienterede indsatser i kommunens hoved- og områdebyer, herunder helhedsplaner og områdefornyelser.
2. Analyser og strategiske oplæg vedr. udvikling af sammenhængende by mønster med synergi og samspil mellem by og land.
3. Kobling mellem landdistriktsstrategi og strategiske byudviklingsinitiativer.
4. Udvalget har ansvaret for løbende dialog med Landsbyforum via 2-4 årlige møder samt for løbende dialog med byerne.
5. Opgaver fra de ad-hoc styregrupper, der i byrådsperioden 2014-2017 har været nedsat som politiske styregrupper for arbejdet med byudvikling.

Udvalget kan derudover tillægges andre forberedende opgaver inden for Økonomiudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets ressortområder.                                                                

 

FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.