Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Her er dit nye sommer hus

Nedslidte huse på landet kan nu laves om til sommerboliger. Men husene skal ligge i landzone, for at blive omfattet af reglerne om flexboliger.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende 10. april 2014

FLEXBOLIGER: Helårsboliger kan blive til sommerboliger – på landet

HJØRRING: Der ligger en del huse i landdistrikterne i Hjørring Kommune, som er stort set usælgelige. I hvert fald som helårsbeboelse. Men måske kan der pustes nyt liv i de ofte nedslidte huse og ejendomme, hvis de uden videre kan benyttes som fritidsboliger.

Af Jakob Gammelgaard, jakob.gammelgaard@nordjyske.dk

Det er håbet hos Hjørring Kommune, som nu kobler sig på den såkaldte flexbolig-ordning, der betyder, at helårshuse i landzone uden videre kan ændre status til fritidsbolig. Kommunen skal have besked om, at man ønsker sin bolig omfattet af ordningen.

Formålet med flexboligordningen er at udvikle landdistrikterne, og modvirke at tomme boliger forfalder og udvikler sig til ruiner.

Flere mulige købere

– Håbet er selvfølgelig, at der vil komme flere interesserede købere, siger formand for kommunens teknik og miljøudvalg, Ole Ørnbøl (S).

Det vurderes også at kunne have en positiv indvirkning på prisniveauet, hvis boligerne kan anvendes til andre formål end helårsbeboelse,Der bliver også i dag handlet huse, der efterfølgende bruges som sommerhuse, men for at det er lovligt, kræver det en en konkret ansøgning, som skal vurderes. Så der ligger også en forenkling af reglerne i den nye ordning.

– Der er fx. nordmænd, som har købt huse i Vrensted, som benyttes som sommerhuse, fortæller Ole Ørnbøl (S).

Han understreger, at flexbolig-reglerne ikke er gældende indenfor byzone, hvor der som fx i Lønstrup og Tversted er en restriktiv lokalplan for bevarelse af helårsbeboelse.

Det er tiltrængt

Det er efter opfordring fra ejendomsmæglerne, at Hjørring Kommune nu indfører de mere lempelige regler .

– Alt andet lige, giver det jo en mulighed for at øge kundekredsen til de ejendomme der ligger i landzone – og det er jo tiltrængt, fastslår medindehaver af HOME i Hjørring, Jesper Carlsson.

Flexboligtilladelsen er personlig og tidsubegrænset. Det betyder at den bortfalder ved ejendomshandel eller dødsfald.

 
Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK