Månedsarkiv: juli 2014

Nabohandel over Skagerrak: Markering af 200 års dagen for skudehandler Axel Rosenkrantz Segelckes fødsel 31. juli 2014

A.R.Segelcke hel figurA.R.S. Segelckes skudehandlergård 1866 - bagerst i billedet ses hans pakhusLysets land 050


 

Storkøbmanden og skudehandleren Axel Rosenkrantz Segelcke var en af Vendsyssels driftigste handelsmænd. Han prægede udviklingen ikke kun i Lønstrup men i hele landsdelen, var bl.a. i arbejdsgruppen for etablering af Hirtshals Havn, oprettelsen af Hjørring  Spare-, Laane-, og Diakontobank i 1855 og ved sin storhandel med såvel England som Hamborg, Norge og Sverige.

Han ejede mange ejendomme rundt om i landet samt sluppen “Familiens Lykke”, skonnerten Axel, Jagten “Severine og Christine”, skonnerten “Caroline”, sluppen “Amalie” og jagten “Forsøget”. Var desuden medreder på barken “Christina”, skonnerten “Ida”, galeasen “Amalies Minde”, briggen “Jylland”  og flere dampskibe.

*******************************************************

”Med mat skal landet bygges/kan norsk landbruk bestå?” Sådan lyder overskriften på et af temaerne i Arendalsukas program den 13. august.
 
For at skabe opmærksomhed om det politiske seminar begav to nordmænd sig for nylig på rotur fra Arendal til Hirtshals og retur.
 
Ikke helt i Terje Vigens kølvand, men en tur i en klinkbygget robåd, som kunne minde om hans – uden mast og sejl. På hjemturen, hvor var lasten en tønde med 100 kg korn, var de ledsaget af en sejlbåd med repræsentanter Norges Bondelag og Norsk Felleskjøb. (http://www.arendalsuka.no/arendalsukas-hovedprogram/)
 
Hvem ved? Måske skal vi til at sætte gang i skudehandelen igen. Den handel som var så vigtig for Norges forsyning af landbrugsvarer i et par hundrede år i både fred- og ufredstider.
 
Under den Englandskrigen, hvor vestkystboerne af kongen blev pålagt at intensivere forsyningen af landbrugsvarer til Norge, drev Severin Peter Vincentz Segelcke skudehandel fra Vrensted, hvor faderen var præst.
 
I 1812 giftede han sig med Kirstine Bertelsdatter Engesgaard, datter af skudehandler Bertel Engesgaard i Lønstrup.
 
Den 31. juli 1814 fik de sønnen Axel Rosenkrantz Segelcke. Året efter da Bertel Engesgard døde overtog Vincentz skudehandelen i Lønstrup.
 
Ved Vincentz død i 1840 overtog til Axel forretningen. Samme år købte han Mårup kirke og kirketiende samt tilhørende jord. I 1842 forærede han et skib til kirken, som efter en omtumlet tilværelse netop er opsat i Lønstrup kirke.
 
Trods faderens indtrængende advarsler udvidede Axel forretningen med udstrakt handel på Norge. Han sejlede med korn, saltet kød, æg, smågrise, gryn m.v. Fra Norge kom skibene hjem med tømmer, spiger, søm og tjære, hvilket var vigtigt for vores landsdel, da Vendsyssel var fattigt på træ.
 
I 1851 fik han tilladelse at handle med alle slags kolonialvarer. Handelsstanden havde enstemmigt støttet andragendet noget som var ret usædvanligt, da handelsstanden så meget skævt til handelen på landet. I toldregistret kan man efterfølgende se, hvordan hans flåde voksede.
 
Skudehandelens historie er ikke kun en historie om handel, men også en historie om kulturpåvirkning og udveksling. Mange slægtsmæssige forbindelser blev skabt mellem Sørlandet/Agderkysten og vestkysten hvilket bl.a. kan aflæses i folketællingerne fra den tid.
 
At Axel Rosenkrantz Segelckes skudehandel har haft stor betydning for Lønstrup – måske den første iværksætter – vil vi gerne markere på 200 års dagen for hans fødsel 31. juli 2014.
.
Derfor inviterer vi ikke kun efterkommere af Segelcke men også efterkommere af skudehandelens sømænd – Vendsyssel samt alle andre interesserede….

Har du slægt, der har sejlet med A.R.S. eller andre skudehandleres skibe, så prøv at kikke på denne side, hvor der er link til bl.a. Hjørring Toldkammers søruller m.v. http://wadschier.com/

Udskibning af mel og korn var en vigtig del af skudehandlerens forretning. I den forbindelse vil Vennebjerg Mølles Venner samme dag kl. 14-16vise hvordan man malede mel dengang..…

 Dagens program

14.00             
Den norske konsul i Region Nordjylland/Hjørring advokat Birthe Dyrberg afslører mindeplade på Skudehandlergården, hvor A.R.S. blev født – i dag Marinella, Strandvejen 94, Lønstrup

14. 30
Forsamlingen vandrer ad den gamle kirkesti til Mårup kirke, som han familien ejede indtil 1913, og hvor familiegravstedet er bevaret. 
Fortælling ved lokalhistoriker Bjarne Simonsen og nedlæggelse af krans på graven 

15.30 ca.
Hotel Kirkedal serverer skudehandelskaffe/kage i den hyggelige lade for deltagerne. Pris kr. 50 (Bestil gerne på tlf. 9896 0995)

Fællessang og spil med Lillian og Svend Larsen

Ordet er frit for deltagerne til at fortælle familie- og skudehandelsrelaterede historier. Nye kontakter skabes eller genfindes…?  

Arrangør:         
Landsbyrådet i Havtornens Rige, Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn (Skallerup-Vennebjerg-Rubjerg-Mårup sogn), Maarup Kirkes Venner, Foreningen NORDEN Hjørring.

Foto: Arkivets billedsamling:
1. Axel Rosenkrantz Segelcke
2, A.R.S., s skudehandlergård 1866
3. Gården efter naturkatastrofen 11. august 1877

Kirkeskibet fra Mårup kirke – nu i Lønstrup kirke

KirkeskibI 1842 skænkede skudehandler og kirkeejer Axel Rosenkrantz Segelcke, Lønstrup, en skibsmodel til Mårup Kirke. Det var en såkaldt snaubrig, – et krigsskib armeret med 16 kanoner og med en guldmalet, duelignende galionsfigur.

Skibet hang i kirken indtil  det pludselig forsvandt i september 1970.

En dag dukkede skibet atter  – på Brønderslev gamle kro.
Hvordan det havnede der står hen i det uvisse!
En dag da, Tage Poulsen, Brønderslev var på besøg i kroen fik han forevist et ramponeret skibsskrog og nogle løse stumper, som ingen vidste, hvor var kommet fra. Han fik det hele med hjem og fandt frem til en modelbygger – som stammede fra Lønstrup –  i Skagen, som godt ville istandsætte skibet.

I 1980 var det udstillet i Frederikshavn sammen med andre sejlskibsmodeller i forbindelse med et sejlskibsrace. Her med betegnelsen ”Oprindelse ukendt”. Tage Poulsen henvendte sig til Vendsyssel Tidende, som offentliggjorde et billede af skibet, og ad den vej blev installatør Bjarne Simonsen, Skallerup opmærksom på, at det kunne være det forsvundne kirkeskib fra Mårup, hvilket han fik bekræftet ud fra billeder på museet, og kunne gå videre til politiet, som afhentede skibet.  

Politiet i Hjørring afhentede skibet, og efter en periode i deres varetægt blev det i 1984 overgivet til Vendsyssel historiske Museum

Her har det så ligget pakket ned, indtil menighedsrådet sidste efterår besluttede at prøve at få det frem i lyset igen. Noget, som Foreningen Marup Kirkes Venner også forsøgte flere gange fra 1992 indtil den gradvise nedtagning gil i gang i 2008.
Vendsyssel Historiske Museum var velvilligt stemt herfor og efter at sagen har været gennem alle formalia med Nationalmuseet og Aalborg Stift, blev skibet sendt til  ”Bevaringscenter Nordjylland” i , hvor det har gennemgået en større restaurering. Sejl og rigning er blevet fornyet, malingen er frisket op, og uoriginale dele er fjernet.

Og nu er det så tilbage på egnen, denne gang dog i Lønstrup Kirke. Det hænger i våbenhuset tæt ved tavlen fra Mårup Kirke, hvorpå man mindes de omkomne ved 3 engelske krigsskibes forlis i 1808, bl.a. The Crescent, der havarerede ud for Mårup kirke..