Månedsarkiv: marts 2013

Synergivejen – Første spadestik


Lørdag den 6. spril kl. 10.00 ved Skallerup kan vi langt om længe gå i gang med projekt Synergivejen.


Formand for Fritid og Kultur Hjørring Kommune Sven Bertelsen vil sammen med repræsentanter for flere af områdets generationer tage de første spadestik – læs mere om projektet i kalenderen


Kaffe og Chokolade aften i Lønstrup Café Bio

Kaffe- & Chokoladeaften
Den 26. marts kl. 19.30

Thomas Abildgaard, Tornby, kommer med sin fantastiske fuldblods
italienske espressomaskine og brygger de mest velsmagende cappucini
og espressi. Thomas holder også et billedforedrag om sit besøg en
danskejet kaffefarm i Tanzania.

Mariam Touray, Bolcheriet, Løkken & Skagen, vil give
os et kik ind i cacaobønnernes verden og friste vores
smagsløg med unik chokolade produceret i Skagen.

Tilmelding på lonstrupcafebio@gmail.com eller sms 60 76 85 16

Pris: Kr. 75,- (incl 1 kop kaffe efter eget valg, og
chokolade smags-prøver).

Generalforsamling

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn
Arkivet: Bugten 4,  Lønstrup, 9800 Hjørring
Postadresse: M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring Tlf. 21 71 92 20
E-post: havkystfolk@mail.dk    www.havkystfolk.dk      SE nr. 26 51 31 38

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Dagsorden for mødet 19. marts 2013 kl. 17.00 på Lønstrup Gl. Skole , Bugten 4

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent.
5. Arkivets beretning.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Årsmøde i Landsbyrådet 16. marts kl. 9-12

Kaffe/the og rundstykker Alle er velkomne

1.
Dagsorden for det årlige fællesnøde i følge vedtægterne

2.
Derefter vil medmedarbejdere fra Plan og Udvkling giver oplæg til debat om ”Forslag til Kommuneplan 2013”
Byrådet har besluttet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed. Forslaget har sit afsæt i ”Udvik-lingsplan 2011”, som er Byrådets planstrategi. Læs resten