Månedsarkiv: oktober 2012

Vinterklargøring af Spejderborgen

Lørdag den 3. Nov. fra Kl. 09.00

Kære forældre.

Vi har brug for nogle hænder til Vinterklargøring af spejderborgen, her er en liste af små ting, der skal gøres:

Indvendig vedligeholdelse:

  1. Nyt loft med isolering i materiale- og reb-rummet
  2. Hylder samt lys nede i kælderen
  3. Kasse-system v. bæverrummet
  4. Gennemgang af diverse døre
  5. Gennemgang af skabe i køkkenet lukke/låse
  6. Toiletrum, låse-armaturer -pusleplads

 Udvendig vedligeholdelse:

  1. Tagrender – nedløb – faskiner
  2. Lister rundt ved vinduer
  3. Skorsten


 Der er én sjakbajs på alle opgaverne, enten er det en leder eller et grupperådsmedlem.

Vi vil være vært med frokost, I vil få alt det kaffe/ the I kan drikke, der er sodavand til de spejder der kommer med.                                                                                                                                                                                     Hvis du ikke kan afse ”hele dagen,” vil det også være skønt, hvis du kommer forbi en time eller to.

Medbring gerne lidt værktøj til den opgave du/I vil hjælpe med.

 Venlig hilsen

Alle os der holder af spejderborgen

Svar fra Arne Boelt på vores brev til Hjørring Byråd

—– Original meddelelse —–
Fra: Arne Boelt <arne.boelt@hjoerring.dk>
Til: havkystfolk@mail.dk <havkystfolk@mail.dk>
Dato: Tir, 09. okt 2012 23:04
Emne: Re: Lønstrup Aktivitetscenter

Kære Tove.
Tak for jeres mail. Jeg ved at så hurtigt som muligt efter vedtagelsen af budgettet for 2013, så går vi igang med at, at planlægge udførelsen af de politiske beslutninger administrativt.
De beslutninger som er direkte politiske, i forhold til service, og i forhold til hvordan skal tilbudet se i fremtiden, vil SÆH udvalget drøfte, og indrage de frivillige inden de beslutter hvordan det fremrettet tilbud kommer til at se ud.
Men udvalget er låst ind til Torsdag morgen, da de jo også må afvendte resultatet af 2 behandlingen.
Jeg er ked af at borgerne opfatter SÆH udvalget som om de ikke vil dialogen, men der er et demokrati og en styrelseslov som selv politikere skal overholde. 
I forhold til personaledelen, er det ikke SÆH som har kompetencen, det er borgmesteren og økonomiudvalget. Jeg har sammen med direktøren haft møde med personalet, og de er informeret om hvordan vi agter at håndterer vedtagelsen af budgettets konsekvenser.
Med venlig Hilsen
Borgmester
Arne Boelt  
Sendt fra min iPad

Brev til Hjørring Byråd vedr. besparelser på aktivitetshuse

Landsbyrådet i Havtornens Rige: Skallerup Vennebjerg Lønstrup[1]
c/o M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring.          Tlf. 21 71 92 20.        https://www.havtornensrige.dk

 Til Hjørring Byråd

Lønstrup den 8. oktober 2012

Samling og sammenhold

Er navnet på det kommunale projekt, som skal hjælpe de landsbyer, der mistede deres skoler i 2011. Det kunne lige så godt være overskriften på det, som Lønstrup Aktivitetscenter er rammerne for.

Et unikt mødested. Her mødes alle generationer. Her opstår stærke fællesskaber. Her skabes synergi mellem landsbyerne, mellem by og sommerhusområde, mellem tilflyttere og lokale.

Et hus for forenings- og fritidsliv. Et hus for den lokale historie.

At skabe samling og sammenhold kræver nogle ressourcer. Ressourcer, som ikke ikke kun kan klares ved frivillig arbejdskraft. Det kræver en koordinator.

Med disse linier støtter vi Brugerrådets henvendelse til jer. (Se kopi af deres henvendelse nederst i dette brev)


I håb om, at I vil overveje jeres indstilling inden I stemmer for besparelserne på onsdag.


Tove Marquardsen, formand

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kære Hjørring Byråd!                                                                                                           Lønstrup d. 4.10.12

I forbindelse med de truende udsigter for Aktivitetshuset i Lønstrup, sammenkaldte brugerrådet i sidste uge til et stormøde torsdag d. 4. okt. I huset.
Til mødet blev også inviteret SÆH-udvalget samt Arne Boelt  og Svenning Christensen (begge afbud).
Der mødte ca 80 brugere, som havde set hen til en drøftelse med de folkevalgte vedrørende fremtiden for huset. Det var derfor yderst skuffende, at konstatere, at  ingen af dem var mødt frem (!) I alt havde 4 meldt afbud.

Den store forsamling vedtog da at fremsende nærværende skrivelse for –endnu en gang- at gøre opmærksom på den store betydning, huset har for os alle.
For mange er det det eneste sted, hvor man kan mødes i et  socialt og sundhedsfremmende fællesskab . Det må også være rimeligt, at mennesker, som har haft et langt, slidsomt liv modtager sådanne goder fra det samfund, de har  tjent gennem mange år.
Så derfor:  kære politikere: ”Lyt venligst til os!” Lønstrup er ikke bare et turistområde. Her lever også fastboende, og mange af dem er ældre..

Der er ikke nogen af os, som kan være i tvivl om, at ”riget fattes penge”, men kunne man evt. imødegå en  total  afskedigelse af det faste personale gennem en omstrukturering af personalets arbejdsområder? Indførelse af en form for brugerkontingent  –eller andet!

Det påpeges undertiden fra politisk hold, at vi får flere og flere ældre. Derfor virker det umiddelbart selvmodsigende, at  man vil afskedige personale, som er specielt uddannet til at arbejde med dette område.

Måske er I ikke helt klar over aktivitetsniveauet her i huset?  Vi vil derfor i flæng nævne følgende facts:

Gennemsnitligt har vi besøg af ca. 150 brugere hver uge,  som beskæftiger sig med følgende kreative sysler:

madhold                                                       samt    arrangementer som:               
træværksted                                                                                                                     
vandgymnastik                                                                      fællesspisning
travehold                                                                                      Banko
”motion i naturen”                                                                   foredrag
læsekreds                                                                                     kør-selv- og busture.
krocket
netcafé
Dart
selvtræning

                                                                                                                                                  Med venlig hilsen
                                                                                                                                                             BRUGERNE


[1] Foreningerne i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup, for hvem huset også er en vigtig base.


Åbent brev til Hjørring Byråd fra Landsbyforum

 Lørslev den 19. september 2012

De kommunale budgetter ser svære ud i år. Igen. Derfor er byrådet naturligt nok på udkig efter mulige steder at spare, og ind til videre ser det ud som om, ingen områder går fri. De mest iøjnefaldende besparelser falder som vanligt på de mest borgernære områder – serviceområderne som f.eks. skolerne, ældreområdet osv. For kun godt et år siden lukkede Hjørring Byråd en stribe af de mindre skoler. Skoler, som i mange tilfælde var en vigtig del af livet i det lokalområde, de lå i. Lokalområder, som er forholdsvis tyndt befolkede, nemlig landdistrikterne.