Månedsarkiv: august 2012

Havtornefestivalen 1. til 9. september 2012

Find Stygge Krumpen –  geocaching i Havtornens Rige
6
 caches skal findes. Præmier til de første 10, der finder dem alle.
S
tart ved  (N 57º 28.609 E 009º 47.821’) 

Lørdag den 1. september

”Gudstjeneste til fods” kl. 14.00
Vi samles ved den lille rasteplads ved Grønne Klitvej midt mellem Feriebyen og Skallerup kirke. Her markeres åbning af Havtorneugen med opsendelse af 100 havtornefarvede balloner – med ønsker for landsbyernes fremtid..
Umiddelbart herefter er der ”Gudstjeneste til fods” med sognepræst Peder Madsen..
“Gudstjenesten” har form af en vandring i Skallerup Klit afbrudt af små pauser med sang, tekstlæsning og korte meditative overvejelser, der tilsammen vil vække til eftertanke over livet som en vandring og tilværelsen som en vej. Tag passende påklædning og vandrefodtøj på. Der gennemføres, uanset hvordan vejret bliver. Når vi er tilbage ved udgangspunktet igen, serveres der en kop kaffe/te dér.

Søndag den 2. september

Vennebjerg Mølle maler kl. 13-17
Medlemmer fra Vennebjerg Mølles Venner og Fonden til Vennebjerg Mølles Bevarelse maler korn fra det økologiske Bageri ”Aurion”, mens de fortæller om møllen, dens historie og omgivelserne.

Lønstrup Aktivitetscenter Åbent hus kl. 13-16.
Kom og se, hvad der der sker i huset, Bugten 4. Måske er det noget for dig og din familie. Aktivitetscentret er et tilbud til Hjørring kommunes efterlønnere og pensionister – men til åbent hus er alle velkomne.
I dagligdagen arbejder huset på mange forskellige aktiviteter, både fysiske, kreative og sociale.
Brugerne har boder, hvor de viser og sælger nogle af de ting, de har lavet i huset. Tina og Sonja fra Det Kreative Hus kommer og viser det sidste nye indenfor mexikansk flet, og ting lavet af cykel- og traktorslanger
Der er hyggelig harmonikamusik og kaffe på kanden..

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn, Åbent hus 13-16.
Arkivet for Skallerup-Vennebjerg-Rubjerg og Mårup sogne, Bugten 4, arbejder på et stort projekt med indsamling af skole- og konfirmationsbilleder fra de 4 sogne. Kom og hjælp os med at sætte navne og årstal på de indsamlede fotos. Har du fotos eller andre arkivalier fra egnen, er vi meget interessede i at modtage eller låne disse til kopiering /scanning

Tirsdag den 4. september

“Glade landsbyfugle” får nye huse m.v. kl. 13-16.30
På Roskilde Festival 2012 havde de ”Happy City Birds”. Vi har glade landsbyfugle J, som snart flytter ind i nye huse på samlingspladsen midt i Sønderlev by.
En far, hans far og svigerfar har savet elementer til 40 fuglehuse. Børn fra Friskolen Skallerup er i disse dage ved at banke husene sammen, hvorefter de vil omdanne træhusene til skønne, farverige kunstværker..
Tirsdag den 4. kl. 13 vil børnene fragte de færdige huse til den “lidt misrøgtede plads” midt i Sønderlev by..
Her håber vi, at alle m/k af ”Havtornens Rige” kommer og hjælper børnene med at gøre pladsen synlig igen. Fjerne ukrudt, ”rede og flette den store pilehyttes hår” – med vejledning fra ”Pilebyg” – sætte fuglehusene på stolper, drikke saftevand, kaffe m.v..

Fredag den 5. september

Havtorneræs/løb/gåtur med fortællinger undervejs. kl. 17-19.30
Tag madkurven med til Strandfogedgården i Rubjerg, Langelinie 1. Herfra drager børn og voksne ud i klitten og Lønstrup Klint. Til løb med Svenning og vandretur med Tove op og ned af klitter og afblæsningflader. Der bliver stop med opsamling undervejs, hvor vi skal høre nogle spændende fortællinger fra området. Måske finde sporene efter vore forfædre flint, potteskår m.v.

Søndag den 7. september
KFUM spejderne Skallerup-Vennebjergs store Høstmarked kl. 13.30-17.00
På Fruemøllevej, Sønderlev, Hjørring. Med loppemarked, tombola og café med stort kagebord.
Kom til en hyggelig eftermiddag og oplev aktiviteter som snobrødsbagning, cykelbrandsprøjte og fald-i-vand maskine.
Kl. 16.30 afsløres vinderne af havtornemad- og fotokonkurrence.

Mandag 20. august til søndag den 7. september
Havtorne-madkonkurrence
Bruger du havtorn i din daglige madlavning, eller går du rundt med lyst til at opfinde en ny og spændende ret, hvor havtornen indgår?
Har du lyst til at dele dine eksperimenter med andre, så mød op med smagsprøver til 5 prs. ved KFUM-Spejdernes Høstmarked, Fruemøllevej, Sønderlev, Hjørring søndag den 9. september senest 14.30. Her vil en komite smage sig frem til dagens vindere, der afsløres kl. 16.30.

Fotokonkurrence
Gå på opdagelse med dit kamera og fang de motiver, som du synes er kendetegnende for Havtornens Rige. Indsend fotos, 21×29,7 cm (A4) senest 7. september i kuvert mærket “Fotokonkurrence” til:
Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup, M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring
Billederne udstilles kl. 13.30-17.00 ved KFUM-Spejdernes høstmarked den 9. september i Spejderborgen, Fruemøllevej, Sønderlev, Hjørring, hvor vinderne afsløres kl. 16.30

Lørdag den 1. september til søndag den 9. september
Lokal geocaching
I havtorneugen vil der være en lokal geocaching med præmier til de første 10, der finder det antal caches der er lagt ud. Folder med koordinater kan hentes i Lønstrup ved Superspar og Turistkontoret. I Vennebjerg ved Glaspusteriet. I Sønderlev ved damefrisøren. Kan også ses på vores hjemmeside www.havtornensrige.dk

 Havtornefestivalen støttes af Superspar, Sparekassen Vendsyssel m.fl.


 


Naturkatastrofen i Lønstrup 11. august 1877

Uddrag af Christian Peter Hougaards erindringer fra Lønstrup 1867-1877


  “I min barndom lå hele byen nede i dalen, man så den ikke, før man var lige ved. Kom man ad vejen fra Vennebjerg , førte vejen ret stejlt ned i dalen, passerede bækken, drejede så ad og fulgte dennes vestside forbi skolen, der lå klods op ad vejen, – senere forbi kroen, en lang lav, stråtækt bygning, med gavl ud mod vejen (denne er senere ombygget og kaldes Linnemanns hotel) længere fremme førte vejen forbi Segelckes store købmandsgård, straks derefter gik vejen atter over bækken, som herefter tog retning mere efter stranden og snart nåede denne gennem en dyb kløft i de høje klitter. Bag ved købmandsgården på den anden side af bækken, også i dalen, lå Kabels gård, firelænget, dens marker lå oppe på højlandet.

På toppen af skråningen, lige bag denne gård voksede der kodriver, – det eneste sted i byen de fandtes, og når de i forårstiden blomstrede, skulle vi børn nok huske at finde dem; vi syntes de var pragtfulde, – vi glemte dem aldrig. Jeg har mange, mange år senere været oppe på stedet for at se, om de var der endnu. Jo, de var der, lette at finde på den græsklædte bakketop. Vi kaldte dem “Marienøgler”. kort efter at bækken var passeret for anden gang, mødtes vejen med hulvejen, der førte op forbi møllen. Derudfor lå mit hjem på en forhøjning, hævet et par meter over vejens vestside.

Videre ad stranden til gik vejen forbi det hus, hvor redningsbåden og raketapparaternes opbevare3des, det var let kendeligt, det havde port i begge gavle, og på hver port var malet to korslagte Dannebrogsflag. Her nær ved stranden havde købmand Segelcke et stort treetages højt kornmagasin og pakhus.

Det sidste år vi boede i Lønstrup – 1877 – kom der sidst på sommeren et voldsomt skybrud over byen, mest over den nordlige del, nogle mente det var en ”skypumpe”, der udtømte sig over byen. Jeg husker intet om, at vandet kom, kun ganske tydeligt, at det var der og skyllede gennem byen; jeg kan endnu se den rivende strøm, der kom styrtende gennem den hulvej, der førte forbi møllen, for til sidst at forsvinde gennem bækken, der var svulmet op til en 4-5 m bred flod, der hurtigt gravede sig ned i sandbunden, undergravede bredderne og skyllede alt dette med ud i havet, hvor der længe efter var en lang og bred landtange, der dog ret snart var skyllet væk af bølgerne – For øvrigt kaldt vi dem ikke ”bølger”, vi kaldte dem ”søer”.

Efter et par timers forløb var det hele forbi, og bækken løb igen stille og roligt, men nu nede i bunden af en flere meter bred og dyb slugt.

 Nogle huse, der lå nær bækken blev undergravede og styrtede ned i strømmen, det meste indbo reddedes dog ud i tide, alle hjalp til. Jeg stod og så, hvorledes staldbygninger til købmandsgården blev undergravet. Pludselig væltede bygningen ned i strømmen, og dens tag, stoppende fuldt af hø og med rygningen nedad, sejlede af sted ud i havet og forsvandt! Et stort gammelt æbletræ fra købmandens have fuldt af æbler, kom også sejlende og forsvandt.

Af Kabels gård på den anden side af bækken gik et af husene, der ud mod og parallelt med denne, samt et stykke af hver af de to bygninger, der gik ud af bækken og forsvandt.

At denne voldsomme begivenhed vakte stor bestyrtelse både i byen og på egnen er selvfølgeligt; men ingen menneskeliv gik tabt, godt var det, at det skete om dagen; havde det været om natten var det blevet meget værre.

 Den lille bro, hvor vejen fører over bækken, blev naturligvis hurtigt skyllet væk; men en ny blev snart efter katastrofen, bygget af en tømrermester fra Hjørring, den hviler på svære pæle, som med rambukke er rammet ned i slugtens bund; jeg tilbragte mange timer med at se på dette arbejde. Denne dybe brede slugt, der blev dannet gennem byens nordre del var længe en seværdighed i byen, og er det endnu”