Månedsarkiv: april 2012

Lønstruprevyen mangler aktører…

Hej alle

Vi – Revyholdet – er kommet godt i gang med forberedelserne til Lønstrup Revyen 2012.
MEN vi mangler aktører – gerne to eller tre, men vi SKAL bruge mindst én ny!
Er der en af jer – eller kender du en, som kunne tænkes at have lyst og tid til at være med, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Affaldsindsamling 2012

 Søndag den 22. april kl. 09.00

Vi mødes i Spejderborgen. Medbring fornuftigt tøj, arbejdshandsker og madpakke. Vi udleverer poser til affaldsindsamlingen. Vi kan godt bruge forældre eller andre med trailer til at hjælpe med indsamligen langs vores rute, som er Skallerupvej og Lønstrupvej. Vi slutter af ved Spejderborgen kl. 14, hvor man afleverer poser til vejning

Venlig hilsen

KFUM Spejderne
Skallerup-Vennebjerg Gruppe

 

Friskolen Skallerup – Ordinær generalforsamling

Til skolekredsmedlemmer, forældre, sponsorer mv.

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Friskolen Skallerup

mandag den 16. april 2012 kl. 19:00

Hermed indkaldes i henhold til vedtægterne alle forældre og skolekredsmedlemmer til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er åben for alle, men kun forældre og skolekredsmedlemmer har stemmeret.

Generalforsamlingen afholdes på Friskolen Skallerup, Skallerup Skolevej 3, 9800 Hjørring.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Tilsynsførende Jørgen Dyrskjøt Thorsen gennemgår tilsynsrapport.

4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældre- og skolekreds.

6.  Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds

7. Indkomne forslag

8. Evt.

 

Vel mødt!


Med venlig hilsen Bestyrelsen

Lokale events skal skabe omsætning

Hjørring kommune har som en af fem vanskeligt stillede kommuner i Nordjylland fået en pose penge fra Indenrigs- og Økonomiministeriet.

Pengene skal bruges til at eksperimentere med nye former for kollektiv trafik og/eller fællestransportordninger, der ifølge ansøgningen skal udvikles i samarbejde med borgere og ildsjæle i landdistriktet.