Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Synergivejen er godkendt, pengene på vej og indvielse kan snart annonceres…

Oversigtsplan foto

Spadestik 6. marts 2013 Repræsentanter fra alle generationer og hele området tager sammen med kulturudvalgsformand Sven Bertelsen første spadestik og straks er børn, forældre, bedsteforældre og andre interesserede  i gang med at fælde træer osv for at gøre plads til foden med aktiviteter i hele foden.

Sidste fredag blev legepladsredskaber, rapport og regnskab godkendt af Hjørring Kommune og deres tilskud udbetalt 2. december.

Bekræftelse på det sendt til LAG Vendsyssel 2. december, som videresendte til ministeriet og allerede i dag kom ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af rapport og regnskab uden bemærkninger. En vildt hurtig sagsbehandling :-),

I morges ringede en sød dame fra Kommunekredit, hvor vi med opbakning fra Hjørring kommune har en kassekredit på kr. 292.000, hun ville spørge om vi var ved at være færdige, eller vi ville søge forlængelse. Kommunekredit får store roser for deres hurtige og helt nede på jorden sagsbehandling – og så den dejligt lave rente, som gør, at vi på et halv år kun har betalt ca. 300 kr. i renter.
Hun fik en hurtig tilbagemelding på den gode melding fra ministeriet, som gør, at vi forhåbentlig er gældfrie inden jul.

Kort resume af projektet
Kræfterne samles mellem aktive seniorer, forældre, unge og børn omkring skole, hal, spejdere o.a. lokale foreninger med det mål for øje at skabe en områdeforbedring, der sikrer et nyt grundlag for ny viden og gode vaner mht kost og motion.

Det fælles udeområde mellem skole og hal var fragmenteret og uden attraktioner. Vi ville med en motions- og oplevelsessti, formet som et fodaftryk, samle arealet og skabe et fællesrum med fokus på fysisk bevægelse og fællesoplevelser omkring motion og sport. Fra hæl til tå er der lagt aktiviteter ind, der giver ny mulighed for motion og leg for alle generationer lokale såvel som turister.

Målet
Forbedre levekvaliteten i de små landsbysamfund i Havtornens Rige ved at genoprette eksisterende samt lave nye aktivitetsmuligheder i uderummet mellem Friskolen Skallerup og Skalleuphallen – med fokus på motion og kost, men også tænke i en helhed, der inddrager kultur og natur i vores område.
– etablere et nytænkt arbejdsfællesskab – netværk -mellem skole, spejdere og idrætsforening; skabe en præcedens for, hvordan samarbejder mellem frivillige og lønnede netværk kan sikre de små institutioner og foreningers overlevelse i landbysamfund, ikke mindst i en tid med faldende børnetal – og samtidig, i mødet, opkvalificere de netværk vi har.

Projektet har været meget lang tid undervejs – startede allerede i 2010, som et projekt på den daværende Skallerup Skole.

Som resultat af en sparerunde i Hjørring kommune lukkede skolen i 2011 kom til at betyde, at Landsbyrådet i Havtornens Rige overtog ideen til projektet.

 Samtidig blev Friskolen Skallerup stiftet

Siden da blev der arbejdet på at indhente de nødvendige tilladelser søge fonde m.v.
I bevillingsskrivelsen fra Fødevarerhverv blev der krævet, at vi indhentede to tilbud på hvert af delelementerne.

5. juli 2012 sendte vi disse til Fødevarererhverv. Både vi og LAG Vendsyssels koordinator Tove Fønss rykkede for svar utallige gange og blev hver gang mødt med det svar, at de havde for travlt.

Endelig i februar i år 2013 kom vi til at tale med en person i ministeriet, som kunne fortælle os, at det var i forbindelse med udbetaling – altså ved projektafslutning – de ville se alle tilbuddene!

Sådan kan det gå, når tingene ikke er formuleret klart – men den 6. marts kunne vi bede kulturudvalgsformand Sven Bertelsen saammen med repræsentanter for forskellige generationer tage de første spadestik til projektet. Siden er der arbejdet flittigt med omfattende jordarbejde, fældning af træer opsætning redskaber, skur, bålplads, udendørs fitness osv. Alt i et unikt arbejdsfællesskab mellem alle generationer i Havtornens Rige. Over 1500 frivillige timer er brugt!!!

Stor var skolebørnenes glæde, da de ved det nye skoleårs begyndelse kunne tage ”Foden”  i brug til den daglige morgenmotion og mange andre aktiviteter. Børnene arbejder med at lave skilte – med de dertil indkøbte brændere – skilte der ude på stiforløbet skal informere om træernes navne samt verdenshjørnene.

Det bobler af liv, et liv som vil boble endnu mere, når vi får markedsført ”Synergivejen” i turistsammenhæng

Et stiforløb fra Lønstrup omkring Vennebjerg Mølle og via gammel kirkesti til Vennebjerg kirke, herfra til Vennebjerg Golf, forbi Spejderborgen og slutter, hvor Synergivejen starter, er under planlægning. En ansøgning til Landsbyforums vedligeholdelsespulje gav i sidste måned kr. 20.000 til projektet med at lave trampestier, bro over den lille bæk, lave skilte og foldere. Denne sti vil give en unik natur- og kulturoplevelse forbåde lokale og egnens mange besøgende.

Stor tak alle ildsjæle, og de der har støttet os på den en eller anden måde:
Hjørring Kommune                   kr. 292.000
Ministeriet By, Land og Bolig kr.  175.000
Sparekassen Vendsyssel        kr.     20.000
Nordea                                      kr.       5.000
ENV Fonden                             kr.     25.000
Forsikringssels. Vendsyssel  kr.      20.000
SVIF                                           kr.      50.000
Lodsejer Villerup Hovedgård har gjort det muligt at inddrage naturområdet omkring boldbanerne.

Tove Marquardsen
pv. 
Landsbyrådet Havtornens Rige

 

Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK