Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Skallerup Vennebjerg Idrætsforening SVIF generalforsamling

 Skallerup Vennebjerg IF´s bestyrelse indkalder hermed til generalforsamling  
d. 25. februar 2014,kl. 19.00 i kælderen under Skallerup hallen.

Dagsorden: 
 1)                         Valg af dirigent
2)                         Formandens beretning
3)                         Udvalgenes beretninger
4)                         Debat og godkendelse af beretningerne
5)                         Regnskab og godkendelse heraf
6)                         Indkomne forslag
7)                         Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg:
a)                         Stine Christensen, modtager genvalg
b)                         Rikke Andreasen, modtager genvalg
c)                         Anita Kristensen, modtager genvalg
d)                         Valg af revisorer og suppleanter
På valg:
a)                         Svenning Christensen, modtager genvalg
9)                         Eventuelt 
Vel mødt. SVIF giver en forfriskning mm.. 
SVIF bestyrelse

 

 

 

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK