Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Referat fra mødet i Landsbyrådet 1. februar 2022

Referat fra møde i Landsbyrådet 1. februar 2022

Tilstede: Tove Marquardsen (lokalhistorisk), Birthe Jørgensen (borgerforeningen) Tom Nielsen (SVIF), Michael Bue Nielsen (spejderne og menighedsrådet), Inga Dreiberg (menigt medlem), Karina Nielsen (Turistforeningen)

 • Folder: Folder med information om alle foreninger er ved at blive opdateret og sendes ud. Tjek gerne at kontaktinfo til de forskellige foreninger er korrekt og giv en tilbagemelding til Tove ved ændringer.
 • Siden sidst:

Alle foreninger melder om en omtumlet periode med Corona som en del af dagligdagen, som har givet mange aflyste arrangementer og ændringer.

 • Borgerforeningen er i gang med planlægningen af nye aktiviteter, banko er i gang igen. Familie svømning er desværre ikke muligt pga. manglende kapacitet i Skallerup Klit.

Borgerforeningen ønsker at etablere en bygning for at øge lagerkapacitet og eventuelt et værksted. Alle foreninger tilstede bakker op og der er enighed om, at generelt kan alle bruge mere lagerplads.

 • SVIF: alle aktiviteter kører igen, stor tilslutning til det nye yoga hold. Der er generalforsamling 1. marts kl. 19.
 • Spejder: kører nogenlunde som det plejer og har haft aktivitet det meste af tiden under Corona. Der er lavet ”rum” udenfor, så man har kunne mødes trods Corona og det har givet nye ideer og muligheder.

Havde fint høstmarked.

Tove foreslog at tage Havtornedag op igen ifm. høstmarked.

 • Aktivitetshuset: er i gang igen med alle aktiviteter, vi fik præsenteret program
 • Turistforeningen: Nye bænke er på vej ud og de gamle bliver samlet sammen og forsøgt repareret i det omfang, der kan lade sig gøre. Lokalhistorisk har fået lovning på bænke.

Musik i byen i sommers virkede til at være en succes og bliver gentaget i en eller anden form til sommer igen. Der har været møde med kommunen ift. de trafikale problemer og mangel på parkering, hvor kommunen er ved at kigge på om det vil kunne lade sig gøre at etablere en ny parkeringsplads.

 • Lokalhistorisk: Har intern splid, så det er pt. hårde tider. Der er advokat på, Afventer indkaldelse til generalforsamling, som den fungerende formand Christen Søndergaard forventes at indkalde til snarest, Christen Søndergaard, fungerende formand, Birgitte Jensen, sekretær og Bent Pedersen har hyret en advokat, den resterende del af foreningen Aase Jensen, næstformand og arkiv- og projektleder Tove Marquardsen får hjælp af en af foreningens medlemmer, som er advokat.

Der har i sommers været udstilling i redningsstationen med mange besøgende og ny udstilling er planlagt, ligesom der er mange foredrag planlagt og en Drachmann aften.

 • Projekter 2022, som er planlagt:
 • Tove har søgt om og der er blevet bevilget infotavler, som skal stå ved Signalmasten og Bækslugten, hvor historien skal fortælles,
 • Qui Gong på sportspladsen fortsætter. Det er selvfinansieret, da deltagerne betaler omkostninger til det.
 • Der er plan om sommerudstilling i redningsstationen
 • Projekter for børn i sommeren omkring kunst bl.a. billedkunst og film
 • Kreativt skriveværksted med journalist og forfatter Helmi Jensen (onsdage for voksne
 • Perlekursus (voksne)
 • Arrangement ved Mårup Kirke
 • Frimærkepenge:

Hvert år får Landsbyrådet frimærkepenge tildelt, i alt 3500, som er tænkt til administrative omkostninger. Tove havde forespørgsel på at årets tilskud på 3500 kunne være tilskud til pc og telefon, hvilket blev godkendt af de tilstedeværende.

 • Status Friplejehjem v. Svenning:

Svenning var ikke med til mødet, så punktet udsættes.

 • Nydalen – den bæredygtige bosætning:

Der er mange forespørgsler på lejeboliger i området. Projektet omkring Nydalen kører pt. på helt lavt blus, da de fleste har trukket sig fra projektet. Pt. er Bovendia, Bjerg Arkitektur og Tove Marquardsen med i projektet. Der ønskes nye medlemmer i projektet, spørg gerne rundt i foreningerne om nogen ønsker at deltage.

 • Landdistriktspuljen:

Landsbyerne kan søge penge i landdistriktspuljen til vedligehold og små projekter. Ingen har forslag til kommende runde.

 • Landsby pedel/blå mænd eller lignende:

Forslag fra Tove om det kan lade sig gøre at etablere et korps af frivillige, som vil vedligeholde i byen f.eks. som man har i Tornby og Lørslev, hvor en gruppe af mænd mødes en gang om måneden og laver projekter i byen. F.eks. er stien til udsigtspladsen groet til og trænger til at blive ryddet, hvilket kunne være et projekt for sådan en gruppe.

 • Ny mødedato:

Næste møde er fastsat til mandag den 28. februar kl. 17

 

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK