Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Nyt fra Landsbyrådet, høringer m.v. 4. december 2020

Kundeoplysninger – Hvidvaskning
Som I sikkert ved, blev alle foreninger pålagt at indsamle data og ID fra bestyrelsesrepræsentanter. Det gjaldt også Landsbyrådet. For de fleste foreninger har det været en sej affære, også her, hvor det hen over en weekend førte til ubehagelige mails fra en af medlemsforeningerne, med trusler om indberetninge til diverse myndigheder. Opgav at forklare, at det ikke var noget jeg havde fundet på. De endte med at melde sig ud. Yderligere en forening ville ikke skrive under, men gerne blive i Landdsbyrådet. Det spørgsmål tager vi op å næste møde.

Det er måske første og sidste gang, vi bliver bedt om denne indsamling. Flere politikere har netop meldt ud, at de arbejder på at udfase dette krav, som for flere små foreninger giver for stort arbejdspres.

Covid-19
greb endnu en gang ind i vore aktiviteter. Årsmødet blev aflyst, hvornår det kan afholdes er ikke planlagt endnu, hold øje med vores opslag, kalender på INFOLAND, hjemmeside og FB.

NaboGo
Samkørsels projektet, som blev udsat på grund af Covid-19 tages op i det nye år. 15. september havde jeg inviteret Anine Kamp til møde med os i Lønstrup. Kun Leif Anker og jeg dukkede op. Vi fik en god info om projektet og aftalte, at hun kunne komme til vort næste møde. Jeg tror, at vi kan få glæde af projektet, her hvor infrastrukturen kører på blus.
Hold øje med deres hjemmeside og lær mere om Samkørsel, Knudepunkter m.m.
Følg deres julekalender, hvor folk fra hele landet udtaler sig om samkørsel,
Jeg har bidraget til låge nr. 15. Del overalt hvor I kan, foreningsliv m.fl.  https://www.facebook.com/nabogo.dk/

Kommuneplanrevison
Er til høring fra 26. november til 10. december.
Se link: https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/58#/22913
For temaet landsbyer er hovedspørgsmålene Hvad er særlig vigtigt at have fokus på, når vi skal arbejde med landsbyerne.
3. december deltog jeg i et virtuelt møde i Landsbyforum, hvor Line Hesselholt fra Hjørring kommune orienterede om fordebatten
Vedhæftet link til Lines oplæg samt link til Samling og sammenhold, som forslaget er bygget på.

Kommuneplanrevision_oplæg landsbyforum_03.12.2020.pptx_ (1)

samling-og-sammenhold-landdistriktsstrategi-for-hjoerring-kommune_web

Der var stor interesse for, at Line Hesselholt kommer til Landsbyforums 3.marts 2021 og præsenterer Forslag til strategi og retningslinjer for Landsbyer, idet vi forventer, at Byrådet har behandlet forslaget og sendt det i offentlig høring på det tidspunkt.
Vi må indkalde til et offentligt møde, når foreslaget er behandlet politisk. VIGTIGT, at vi alle både erhverv,  foreninger og borgere sætter vores aftryk på planen, som gælder i 4 år.

Havtornen og Nydalen
Flere har vist interesse for HAVTORNEN Friplejehjem og den bæredygtige bosætning NYDALEN, så vi har fået forslag om at reorganisere/udvide arbejdsgrupperne. Hvem vil være med? Skriv til tove@havtornensrige.dk eller ring 2171 9220. Det er nu det gælder, hvis vi skal have ideer med til kommuneplanrevisionen.

Kystliv og Boligliv
Under Strategisk Udvalg for By- og Landdistriktsudvikling blev der sidste år nedsat to arbejdsgrupper med lokale deltagere BOLIGLIV (Niels Hurup) og KYSTLIV (Tove Marquardsen).  Grupperne afsluttede deres arbejde i september. Efter planerne skulle de fremlægges for Byrådet sidst i oktober, men også her greb Covid-19 ind. Nu venter vi spændt på, at vi må offentliggøre resultaterne/anbefalingerne.

Bytorvet
i Sønderlev har fået en bålhytte, finansieret med støtte fra Vedligeholdelsespuljen. Landsbyrådet besluttede at støtte Arbejdsgruppens ønskede om et ekstra bord-bænkesæt. Ønsket er nu ændret til et bogskab, som vi støtter med kr. 2.500.

Vibe Falkenberg, Keramoda i Lønstrup har startet indsamling til en skøjtebane, også her har vi besluttet at støtte med kr. 2.500.

……………………………………………

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn havkystfolk.dk

Lønstrup gamle Skole og dermed arkivet blev igen Corona-lukket i oktober, et stort problem for os, at den gamle skole, som i mange år fungerede som Byens Hus/samlingssted for alle generationer automatisk skal at følge Socialudvalgets regler, efter huset for ca. 10 år siden kom til at høre under socialforvaltningen, ikke Fritid og Kultur, som vi hører under. Vi må tage en snak med relevante politikere

Velux Fondens pulje for aktive ældre har doneret en superscanner til os, men vi mangler en hjælpende hænder til at scanne protokoller, fotos m.v. samt registrere i vort arkivprogram ARKIBAS, hvorfra alt lægges ud på arkiv.dk. En søgebase, som alle kan til tilgå. Vi savner landsbypedel Jesper L. Olsen, som i 4 år som en del af sin jobbeskrivelse hjalp på arkivet med scanning, digitalisering af film m.v. Desværre er ordningen med landsbypedeller ophørt.

Stadig store problemer i samarbedet omkring redningsstation – læs mere på vores hjemmeside www.havkystfolk.dk

…………………………………………………………………………………………….

Gratis tilbud om Bestyrelsesudvikling ved Helle Glyø

,I foråret var jeg så heldig, at have fornøjelsen af at være tovholder/underviser/oplægsholder på et bestyrelsesudviklingsforløb i Ilbro, Linderum, Lørslev og Ugilt Nu har i også chance for et forløb

Mange af jeres lokalområder har måske lidt stilstand i aktiviteter mm pga Corona – og har derfor lidt tid tilovers, og måske også et behov for at lave noget sammen de frivillige i området man plejer at hygge sig med– et bestyrelsesudviklingsforløb som dette vil måske være svaret på det  – vi kan fint lave det, så det er forsvarligt i forhold til retningslinjer og afstand. Hvis i har et lokale vi kan være i  – så vil jeg sagtens kunne afvikle og tilpasse forløbet, så det er er Coronavenligt  og vi dermed passer på hinanden.

I kan se mere om indhold og Coronatiltag i vedhæftede dokument. Der er penge hos Hjørring Kommune, til at der kan afvikles et par forløb uden beregning for områderne der vil i gang – det betaler Kommune . Jeres udgift til det bliver til  lokale, og den forplejning der evt. skal være.

Coronavenlig bestyrelsesudviklingsforløb 2020 (1)

Hvis i kan have interesse i at få igangsat et forløb hos jer – så tøv ikke med at tage kontakt til mig på 22762760 eller helle@glyoe.com – så kan vi finde relevante temaer for jer ,og sammen lave et bud på en tidsplan.

Hellle  Glyø Forandringskonsulent og Coach Harald Fischersvej 22 9480 Løkken mobil 22762760    CVR 30746678

Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK