Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Menighedsrådets arrangementer efterår 2020

OBS  MUSIKGUDSTJENESTEN 3/11 ER AFLYST

 

”… mere end bare en ørkenvandring ”

Gudstjeneste til fods søndag den 23. august kl. 14

 

Gudstjenesten har form af en vandring i indlandsklitterne i Skallerup; et landskab, der rummer sin egen erindring om, hvordan tilværelsen kan komme til at minde om en ørkenvandring, men dermed også byder på rum for eftertanke, der giver plads til at se det, der forjætter noget anderledes og større. Vi samles på rastepladsen ved Grønne Klitvej midt mellem Skallerup Klit og Skallerup Kirke. Tag passende påklædning og vandrefodtøj på. I tilfælde af tordenvejr, skybrud eller lign. aflyses gudstjenesten. Efter gudstjenesten serveres der en kop kaffe/te og sandkage med havtorn.

 

 

 

 

 

VALG AF NYT MENIGHEDSRÅD

VALGFORSAMLING

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 på Friskolen Skallerup

 

Valgforsamlingen vælger dem, der fra 1. søndag i advent i år og 4 år frem skal sidde i det fælles menighedsråd for Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.

Alle folkekirkemedlemmer over 18 år med bopæl i sognene kan deltage i valget. Det kan ligeledes sognebåndsløsere med bopæl andetsteds, der har valgt at udøve deres valgret i vore sogne.

 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

formændene for valgbestyrelserne

 

i Mårup sogn:

Poul L. Nielsen, Rælingen 1

tlf. 29 27 20 83

 

i Skallerup og Vennebjerg sogne:

Inger Skamriis Andreasen, Rubjergvej 205

98 96 00 33 / 20 65 85 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDEN

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30

Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie og en vens tanker

 

 

Thomas Bjerg Mikkelsen,Leder af Menighedsfakultetet i Aarhus

Formand for Kristelig Handicapforening og Evangelisk Alliance i Danmark

 

I 2018 udgav Thomas Bjerg Mikkelsen sammen med Lars Irgens Petersen bogen ”Alle vil jo bare elskes”. Lars Irgens Petersen slog i 2003 en anden mand ihjel. Drabet var kynisk og nøje planlagt, så gerningsmanden set med menneskelige briller krydsede den grænse, hvor tilgivelse ikke længere synes mulig. Thomas Bjerg Mikkelsen fortæller i Sognegården om sit møde med Lars Irgens Petersen og bruger det som afsæt for eftertanke over store emner som skam, skyld, tilgivelse, empati, fremmedgørelse og ondskab. Fri entré. Der serveres kaffe/te á kr. 10. Brød må man selv medbringe.

 

 

 

 

 

Børnegudstjeneste i Skallerup kirke

søndag den 25. oktober kl. 10.30

 

Gudstjenesten er tilrettelagt, så den i særlig grad er tilgængelig for børn, men naturligvis er alle mere end velkomne.

Der udgår en særlig invitation til børn, der bor i vores sogne, og som er født for 5 år siden, da det bliver ved denne lejlighed, de får foræret den børnebibel, som er kirkens 5-årsgave til alle disse børn. For så vidt, det er forsvarligt i forhold til gældende coronaforholdsregler, er der te/ kaffe/juice og et stykke kage i våbenhuset efter gudstjenesten.

 

 

 

 

ALLE HELGENS DAG

søndag den 1. november er der gudstjeneste i

Skallerup kirke kl. 9.15

Vennebjerg kirke kl. 10.30

Lønstrup kirke kl. 14.00

 

Ved gudstjenesterne Alle helgens dag bliver navnene på dem nævnt, som siden sidste år til Alle helgen er døde i det pågældende sogn og/eller begravet eller har fået deres urne nedsat på kirkegården.

 

 

 

 

SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDEN

Torsdag den 12. november kl. 19.30

Danske Sprogbilleder – en dialektaften

 

 

Kjeld Høegh

Freelance skuespiller og sceneinstruktør

 

Kom og oplev et autentisk og underholdende indblik i en række af landets mest kendte og elskede dialekter.

Kjeld Høegh, selv oprindeligt nordjyde, tager behørigt og humoristisk hensyn til både det originale udtryk og særpræget i folkekarakteren, idet han søger at identificere mig med de personer, der er kendetegnet ved hver egns lokale sprog. Der vil dukke eksempler op på sjællandsk, fynsk,  alsisk, mønsk og himmerlandsk samt ikke mindst nordenfjordske dialekter.

Kjeld Høegh har gennem mange år samlet de fremførte dialekttekster, men har også af ældre mennesker fra de steder, teksterne stammer fra, fået ”godkendt” sin måde at fremføre dem på. Fri entré  Der serveres kaffe/te á kr. 10. Brød må man selv medbringe.

 

 

 

 

 

 

OBS MUSIKGUDSTJENESTEN 3/11 ER AFLYST

I tider med aftagende lys” 

Musikgudstjeneste i Lønstrup kirke

tirsdag den 3. november kl. 19.30

 

”Mørk er november” hedder en af årstidens sange. Og den titel taler unægtelig sandt. Men mørkt er det også i mange henseender rundt omkring i den verden, vi lever i … og det ikke alene i november eller i en tid, hvor corona eller andre uheldsvangre fænomener er med til at sætte dagsordenen i både det store og det små. Men lyset er der også. Ikke alene ved vi, at det helt konkrete lys vender tilbage, når vi kommer til jul, men vi må tro, at der bag selv det tætteste mørke … også det mørke, som øjet ikke kan se, men som kan tynge nok så tungt i sindet … er noget, der peger mod en større horisont af lys, som ingen kan slukke.  Gudstjenesten vil i sang og musik, fortælling og tekster forsøge at indkredse det lys i og bag mørket.

Mærkeligt at planlægge en musikgudstjeneste, der sædvanligvis vil være præget af masser af korsang og fællessang, uden at vide, om det overhovedet vil være muligt på det tidspunkt, hvor gudstjenesten skal afholdes, at samles ret mange, hvis flere skal synge sammen. Men forudsat at der i oktober er vide rammer for sanglige udfoldelser, vil Sogne-koret naturligvis medvirke under ledelse af Torben Warncke, ligesom der vil blive en række salmer, alle kan synge med på. Vil det ikke kunne lade sig gøre, skal det ikke forhindre, at der endda laves en gudstjeneste med både musik og sang; sangen dog i dette tilfælde kun fremført af solister og/eller et eller flere mindre ensembler.

 

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK