Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Lønstrup Pinsefestival – pressemeddelelse

PinsetotalgodBaggrund og program oplæg    
Nydannet Forening ”Lønstrup Kultur & Lys”2016 stiftet marts 2016.
Bestyrelsen:    Formand og sekretær John Becker – næstformand Malene Egelund kassere Leif Vange – meing medlem Regina Sonnberger.
 Foreningen har til formål at skabe nye initiativer i Lønstrup, og samle byens kunsthåndværkere, forenings- og erhvervslivet og de mange ildsjæle til et 4 dages event, som understøtter Lønstrups specielle profil og identitetLØNSTRUP PINSEFESTIVAL
Håbet er at det kan blive et årligt tilbagevendende signatur-event i pinsen, og at det vil tiltrække aktører, turister, kunstnere og befolkningen i og udenfor Lønstrup. ”Lønstrup Kultur & Lys” 2016 skal bidrage til, at Lønstrup får en mere synlig kulturel identitet – samt være med til at styrke samarbejdet mellem de forskellige kunsthåndværkere, erhvervsfolk, forretninger og interessegrupper, som er i og omkring Lønstrup. ”Lønstrup Kultur & Lys” 2016 bygger videre på den kultur, der allerede er i den del af ”Lysets Land”, repræsenteret af kunsthåndværkere, gallerierne, foreningerne samt ildsjælene. Ved at samle og koncentrere et fokus på få dage, i pinsen, udenfor turistsæsonen, kan antallet af arrangementerne målrettes, hvorved incitamentet til at komme til Lønstrup udefra forøges. Arrangementerne er bredt sammensat og vil dække alle aldersgrupper.
 Hele byen er inddraget og bidrager igennem at sætte ”ild på Lønstrup” i alle pinsedagene imellem kl 21.00 til 23.00
 Vi er i samarbejde med en række af byens foreninger og andre ildsjæle bl.a.
Kunsthåndværkere – Gallerier – Forretninger– Cafeer – Spisesteder – Kirken – Aktivitetshuset – Spejderne – Lønstrup Borgerforening  – Cafe Bio –  beboerne i Lønstrup – frivillige hjælpere – ildsjæle.
Fotograf Kristian Møller dokumenter alle Pinsefestivalens arr. og billederne kan ses på hjemmesiden.
www.loenstruppinsefestival.dk
 2016 Lønstrup Pinsefestival skal ses som startskuddet til noget forhåbentligt større, men tidspresset i år gør at vi i bestyrelsen har valgt denne form. Vi håber at til næste år, med god forberedelsestid, at det udvikler sig endnu mere mangfoldigt.

 Da vi er helt nystartede og med få økonomiske midler pt. Og en række af arrangementerne er med fri entre, håber vi på lidt hjælp fra de forskellige medier til at viderebringe vores glade budskab.

På forhånd TAK for hjælpen

Jeg stiller mig gerne til rådighed for yderligere oplysninger eller uddybelser.

 Med venlig hilsen
”Lønstrup Kultur & Lys” 2016 
John Becker
john.becker@has.dk  tlf: 51304991

 

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK