Landdistriktsvækstpiloter

Spændende udpluk fra en aftale, der netop er indgået med regeringen og deres samarbejdspartnere:

Veluddannet arbejdskraft kan medvirke til at skabe øget innovation og vækst i virksomhederne. For at understøtte innovationsaktiviteter hos virksomheder i landdistrikterne igangsættes en landdistriktsvækstpilotordning.

Gennem ordningen gives tilskud til små og mellemstore virksomheder, der er beliggende i et landdistrikt og ønsker at ansætte en medarbejder med en videregående uddannelse i op til to år til et innovationsprojekt f.eks. til udviklingen af nye produkter, services og produktionsmetoder.

Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2016-2019. Den statslige Innovationsfond vil bidrage med 7 mio. kr., hvortil kommer 3 mio. kr. fra rammen til vækst og udvikling i hele Danmark.  

Share on facebook
Del på Facebook

FACEBOOK