Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Landdistriktsstrategi i høring

Landdistriktsstrategi i høring – 05072017

Samling & Sammenhold

Ny landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune

 Hjørring Kommune har udarbejdet et forslag til en ny landdistriktsstrategi, “Samling og Sammenhold – Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune”.

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til forslaget. Høringsperioden er fra den 5. juli 2017 til den 1. september 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til plan.udvikling@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest den 1. september.

Forslaget til den nye strategi handler primært om samarbejde; i landdistriktet, mellem borgere og kommune og mellem land og by. Den handler om frivillighed og fællesskaber, og om Hjørring Kommune som én hel kommune, hvor udviklingen i landdistriktet skal ske koordineret med udviklingen i hele kommunen. Landdistriktsstrategien har som mål, at kommune og borgere i fællesskab bliver endnu bedre til at udnytte og udvikle de potentialer, der er i lokalsamfundene, så det fortsat er attraktivt at bo og leve i Hjørring Kommune.

Forslaget til ny landdistriktsstrategi kan også findes på www.hjoerring.dk/landdistriktet

Vi håber, I vil læse og tage stilling, og at I vil videresende strategien til jeres bagland. Det er dejligt, hvis så mange interesserede som muligt får mulighed for at læse strategien i høringsperioden.

 

 

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK