Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Kultur- og foreningsliv i Nordjylland får ekstra økonomisk hjælp

PRESSEMEDDELELSE 2020-11-20
Kultur- og foreningsliv i Nordjylland får ekstra økonomisk hjælp
Regeringen er sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Alternativet og Enhedslisten blevet enige om en aftale, der sikrer kompensation og økonomisk hjælp til de nordjyske kommuner, der har været ramt af de skærpede restriktioner. Aftalen betyder også hjælp til det trængte kultur-, idræts- og foreningsliv.
Kulturminister Joy Mogensen siger:
“De skærpede restriktioner i Nordjylland ramte mange – også idræts-, forenings- og kulturlivet. Vi er rigtig glade for, at vi har kunnet åbne op igen, men regeringen og partierne er selvfølgelig samtidig enige om, at der skal ekstra hjælp til de ramte. Derfor er vi klar med kompensation til dem, der har været ramt – det gælder selvfølgelig også kulturen.

Baggrund om aftalen
Regeringen blev d. 6. november sammen med et bredt flertal af Folketingets partier enige om at åbne for de generelle hjælpepakker bredt til det nordjyske erhvervs- og kultur- og idrætsliv.

Her får alle selvstændige mv. i de syv berørte kommuner, der er ramt af en indkomstnedgang på minimum 30 pct., i perioden 6. november til 22. november adgang til kompensationsordningerne på linje med den generelle adgang, der var gældende i foråret. Aftalen sikrer bl.a. også kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. uden for de syv nordjyske kommuner, som rammes af restriktionerne i disse kommuner.

Institutioner og virksomheder får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger, en ny model for lønkompensation samt en tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder.

Aftalepartierne er nu også enige om, at der etableres en særskilt kompensationsordning for selvstændige, kunstnere mv. bosat i en af de syv kommuner, og som ikke har kunnet pendle til deres forretning eller lokaler uden for de syv nedlukkede kommuner. Ligeledes kan der søges kompensation for faste omkostninger til kultur- og idrætsinstitutioner uden for de syv nordjyske kommuner, som rammes af restriktionerne i kommunerne.

Læs hele aftalen på Erhvervsministeriets hjemmeside

Ny ensomhedspulje i de syv nordjyske kommuner
Der er desuden enighed om at iværksætte en målrettet indsats for at styrke fællesskaber i de berørte kommuner. Der gives et direkte tilskud på 7,5 mio. kr. i 2020, så kommunerne kan igangsætte målrettede indsatser mod ensomhed blandt sårbare grupper i de berørte kommuner – under hensyn til de gældende restriktioner. Kommunerne har et tæt lokalkendskab til såvel kultur- og foreningsliv, og kendskab til hvor der er størst behov for indsatserne.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK