Ikke kategoriseret

Miljø- og fødevareministeren inviterer til møde om kystsikring

Mød op på Vendelbohus 4. februar – læs mere om tilmelding mv. på nedenstående link… http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareminister-inviterer-til-borgermoeder-om-kystsikring-og-oversvoemmelser/?utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail&utm_campaign=milj–og-fdevareminister-inviterer-til-borgermder-om-kystsikring-og-oversvmmelser&cHash=bf6685a9f4d82e64c454b2bc1a9770df  

Læs mere