Kategoriarkiv: foredrag

SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDEN.

SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDEN.

Torsdag den 20. februar kl. 19.30

 

Henny Vestergaard Granum:

”Tyskerbørn” – historie og vilkår

 

Hvor der er krige, fødes der altid børn med forældre fra de stridende parter.   Konsekvenserne for disse børn, der jo ikke selv har valgt deres forældre, kan være traumatiske

   Forhenværende lærer i både Danmark og England Henny Vestergaard Granum, Aalborg, som selv blev født som ”tyskerbarn” under krigen, vil fortælle om ”tyskerpigernes” vilkår og ”tyskerbørnenes” kaotiske opvækst, præget af mødrenes tavshed og samfundets håndtering af faderskabssagerne. Noget, som Henny Granum havde tæt inde på livet i den barndom, fuld af hemmeligheder, løgne og halve sandheder, som hun oplevede, og som hun også vil fortælle personligt om.

   Fri entre.

   Der serveres kaffe/te à kr. 10. Evt. brød til bedes man selv medbringe.

Maleren Kristian Mølsted og Lønstrup

Foredrag med Cand.mag., kunsthistoriker Tina Høegh Nielsen De to vigtigste lokaliteter i kunstmaleren Christian Mølsteds liv var fødebyen Dragør og Lønstrup i Nordjylland. Fælles for de to steder var at de var kystbyer. Nok kaldte han sig marinemaler, men han var meget mere ved havet end de fleste andre marinemalere. Hvem var Christian Mølsted og hvorfor var kontakten til havet så vigtig? Foredraget har særligt fokus på Lønstrup, hvor han kom hver sommer fra 1884 og til sin død i 1930. Det kom der en del værker ud af og der findes en del breve, som fortæller hvad Lønstrup var for ham. Mølsted var et sammensat menneske og kunne begå sig lige så vel mellem fiskere som mellem det bedre borgerskab på de bonede gulve. Foredraget starter med en kort byvandring til nogle steder som var vigtige for Mølsted og hustruen Thea (bager Johan Frederik Svendsens datter) Entre kr. 100 inkl. kaffe Arrangeret i samarbejde med Foreningen NORDEN og Folkeuniversitetet Hjørring Maleriet “Strand ved Lønstrup 1918” tilhører Museum Amager

 

 

 

SMS Hjertestartermødet 20. november2017

SMS Hjertestarter møde i aften på Lønstrup gamle Skole

Her gav initiativtager og tovholder for SMS hjertestart ordningen i Sindal og omegn, Thomas Boelt, gav en grundig information om, hvad ordningen indebærer og fungerer i praksis.
SMS hjertestart er en ordning, hvor tilmeldte frivillige modtager en SMS, samtidig med at ambulancen afsendes, ved melding om hjertestop i nærområdet.
De frivillige kan så påbegynde livreddende førstehjælp indtil ambulancen er fremme og sørge for at en hjertestarter bliver bragt til stedet hurtigst muligt.
En hurtig indsats ved hjertestop er utrolig vigtigt for chancerne for overlevelse. Undersøgelser viser, at 30 dages overlevelse er cirka fire gange større hos patienter, der får livreddende førstehjælp, inden ambulancens ankomst.

Landsbyrådets formål med mødet var at finde ud af om, der var opbakning til at være med til at gøre en forskel, når en person rammes af hjertestop. Og det var der.

18 deltog i mødet og 14 meldte sig til det videre forløb.
En af deltagerne, der kan undervise i førstehjælp tilbød straks at holde et kursus på Lønstrup gamle Skole, der nu er booket til 15. januar 2018 kl. 19.00.

Endvidere aftaltes:
at vi tager kontakt til de personer, der er tilknyttet hjertestarterne i området for at få dem med i kæden.
at vi tager kontakt til Borgerforeningerne/landsbyrådene i Hundelev og Nørre Lyngby for at få personer med fra deres område