Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Jul i Sønderlev med indvielse af Torvet

jul i SønderlevMobil 04.09              Om torveprojektet

 

Så sker der noget på torvet i Sønderlev – 3 år efter at ønsket om renovering af pladsen blev fremsat på en workshop i Skalleruphallen den 5. november 2012, er vi nu et stort skridt videre.

Workshoppen udsprang af Hjørring Kommunes projekt Samling og Sammenhold, Et projekt, hvis formål var at sikre samlingssteder og samarbejde i de landsbyer, som have mistet deres skoler.
Workshoppen samlede 75 fra lokalområdet. Det var en aktiv forsamling, der kom frem til en meget, meget lang ønskeseddel.
En arbejdsgruppe på fem – 3 fra Skallerup og 2 fra Lønstrup – blev nedsat. 
I samarbejde med forvaltningen fandt arbejdsgruppen frem til de ønsker, der relevant at arbejde videre med: 

   • Ønske om landsbypedel – (Ansøgning ligger hos kommunen)
   • Ønsker bedre muligheder for samarbejde mellem friskole og hal (økonomi)
   • Bytorv i Sønderlev – bl.a. legeredskaber (Er i fuld gang)
   • Spejderne ønsker en bålhytte
   • Afmærkede løbe/gang/cykel ruter på nettet (Arbejdet er i gang – stien fra Vennebjerg kirke til Friskolen Skallerup indviet 1. sept. 2015 – mere undervejs)
   • Ungdomsklubben – tilbud, der kan køre hele året
    Musik for de unge og for familier (koncerter og teater) i Skalleruphallen
   • Ønske om, at busforbindelserne tilrettes i forhold til friskolen / transport til og fra området generelt (Der arbejdes til stadighed på sagen)
  • Eventuelt ønske om overtagelse af Skalleruphallen (Ser ud til at gå i opfyldelse)
  • Cykelstier til skolen – (Ansøgning sendt flere gange), som skal være samlingspunkt
 • Madklub – madlavning
 • Ønske om etablering af rideklub / ridetursklub
 • Idé: Sjov lørdag (eks. 3 om foråret, 3 om efteråret)
 • Vil gerne arbejde med, at idrætsforening, aktivitetscenter o.a. skal være åbent for alle (unge og ældre) og være målrettet flere målgrupper
 • Ønsker at styrke samarbejdet mellem de forskellige foreninger – f.eks. Aktivitetscenter og SVIFs Seniorklub
 • Ønsker samarbejde med Hjørring Kommune, så man får at vide, når der er tilflyttere i området. Vil gerne byde velkommen
 • Synergivejen – problematik om, at tilbud ligger og venter i fødevareministeriet (Aktivitetsområdet er færdig og venter på indvielse)
 • Bækslugten – et par bænke og nogle enkle/simple legeredskaber (Arbejdes på sagen)

Organisering af Aktivitetshuset efter opsigelse af leder, gjorde at processen trak ud, Første prioriteringsmøde afholdtes i 16. august 2013. Der var ikke mange penge tilbage.  Valget kom til at stå mellem Samlingspladsen/Torvet, overtagelse af Skalleruphallen eller legeredskaber i Bækslugten.

Samlingspladsen fik højeste prioritet, 1. oktober 2013 gik vi et skridt videre og rejste master med huse, som børn fra Friskolen Skallerup, havde lavet til glade landsbyfugle, Samtidig gik børn og voksne i gang med oprydning, hvilket viste, at der var interesse for at gøre noget ved pladsen.
Samme dag meldte Bodil Møller Jensen, Henrik Senius m.fl. meldte sig som tovholdere for pladsen, som Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup har fået brugsret og ansvar for.
Kommunens folk har nu sammen med lokale beboere jævnet pladsen m.v. Som det ses på plakaten er legeredskaber med mere undervejs,

En opslagstavle med stolper snittet af træskærer Henrik Sigensgaard vil blive opsat Landsbyrådet har søgt og fået bevilget kr. 20.000 fra Hjørring Kommunes vedligeholdelsespulje, Desuden håber vi, at busskuret på sigt kan flyttes til pladsen.

Den meget, meget langvarige proces ser nu ud til at ende med et dejligt sted til glæde for alle generationer.

 Landsbyrådet

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK