Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Invitation til dialog om områdets udvikling…

Havtornens Rige: Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup  inviterer til en dialog om områdets udvikling.

 I efteråret 2018 og foråret 2019 har Havtornens Rige gennem spørgeskemaundersøgelser spurgt borgerne bl.a. om hvad er det gode ved at bo i området, hvad skal der arbejdes med i fremtiden, hvordan skal vi samarbejde og meget andet.

Hvis du er:

  • nysgerrig i forhold til hvad undersøgelserne har fortalt os  
  • har lyst til at give dit bidrag med til udvikling
  • måske være med til at beslutte, hvad vi skal arbejde med som næste skridt.

 Så mød op til fællesmøde den 3. september kl 17-20 på Cafemoda. Strandvejen 56 – Landsbyrådet er vært ved en let anretning. Af hensyn til dette tilmelding på 21719220 senest 1. september

 Aftenens program er:

  • Hvad har de 2 spørgeskemaundersøgelser fortalt os?
  • Hvad skal vi arbejde med de næste år? – er det nye tiltag? -er det kickstart at gamle eller måske færdiggørelse af igangværende projekter?
  • drøftelse i grupper – hvordan kommer vi videre?

 Konsulent Helle Glyø- Glyø Coaching vil styre os gennem mødet.

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Landsbyrådet

  1. juni 2006 stiftede vi på opfordring fra Hjørring kommune landsbyrådet, hvis medlemmer vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner samt enkeltpersoner med tilknytning til Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup.

Landsbyrådets formål
at varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder
at være høringsorgan for de kommunale myndigheder. Landsbyrådet er repræsenteret i Hjørring Kommunes Landsbyforum med et medlem.
at skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder.
at arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Vi er i tæt kontakt med Hjørring kommune bl.a. gennem vores repræsentant i Hjørring kommunes Landsbyforum samt Udvalget for Strategisk By- og Landdistriktsudvikling, og har i årenes løb skaffet penge hjem til aktiviteter og vedligeholdelse af bygningsarven mv.

Stærkt fællesskab, hvor det vil være vores overordnede opgave, at styrke det lokale samarbejde og dermed skabe øget bosætning, mere beskæftigelse og omsætning i området.

https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/by-land-og-kommune/landdistriktet/bolig-og-kystliv/

Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK