Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Høringssvar til Fritids- og Folkeoplysningspolitikken

Landsbyforum Hjørring Kommune
v/fmd Tove Marquardsen, M. Kabels Vej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring
tove.marquardsen@gmail.com    Tfl. +45 21 71 92 20

 

Hjørring Kommune
att. Fritid
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Lønstrup 27. april 2019

 

Høringssvar – Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Landsbyforum har med interesse læst og gennemgået ”Fritid & Fællesskab”, udkast til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune. Vi er i Landsbyforum enige om, at politikken spiller godt sammen med kommunens landdistriktsstrategi og det praktiske arbejde i landdistriktet. Særligt hæfter vi os ved, at der også i ”Fritid & Fællesskab” er fokus på frivillighed og på at anerkende og uddanne frivillige ledere i foreningslivet.

I afsnittet Fritid for alle er det glædeligt, at brobygning mellem skoler, dagtilbud og fritids- og foreningslivet er i fokus:

”Brobygning mellem skoler, dagtilbud og fritids- og foreningslivet spiller en afgørende rolle for vores arbejde. Særligt folkeskolen har et stort ansvar for at motivere børn til et aktivt fritids- og foreningsliv og skabe sammenhæng mellem børnenes skole- og fritidsliv.”

I flere lokalsamfund i landdistriktet er det primære dag- og skoletilbud privat, og Landsbyforum skal derfor opfordre til, at man i politikken forholder sig til privat- og friskolers og private daginstitutioners mulighed for at være part i den indsats, der er lagt op til, omkring sammenhæng mellem børnenes skole- og fritidsliv.

 

Med venlig hilsen
Tove Marquardsen
Pv. Landsbyforum

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK