Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Genstarts-initiativ med kulturarrangementer målrettes kommunens borgere

Punkt på Landsbyforums møde 18. maj
Hjørring Kommunes Budget 2021 er der afsat midler til understøttelse af
kulturinstitutioner, kulturelle foreninger m.fl.; midler som skal bruges til at løse
deres Covid-19 relaterede udfordringer i 2021.
Den 24. marts 2021 frigav Byrådet 1,000 mio. kr. til en hjælpeindsats til
kulturinstitutioner og kulturelle foreninger og 0,300 mio. kr. til foreningsdrevne
forsamlingshuse.
Økonomiudvalget har besluttet, at midlerne til kulturinstitutioner og kulturelle
foreninger skal fordeles med 0,600 mio.kr. til genstartsaktiviteter i kommunens
kulturinstitutioner og 0,400 mio. kr. til genstartspulje for kulturelle foreninger i
kommunen. De 0,300 mio. kr. til foreningsdrevne forsamlingshuse skal fordeles
ligeligt blandt de foreningsdrevne forsamlingshuse.
Kulturinstitutionerne vil bruge de 0,600 mio. kr. på at tilbyde gratis
genstartsinitiativer for kommunens borgerne. Det drejer sig om Hjørring Grafiske
Værksted, Hjørring Teaterforening, Kunstbygningen i Vrå, Nordsøen
Oceanarium, Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel Kunstmuseum og
Victor Petersens Willumsen-samling på Herregården Odden.
De enkelte kulturinstitutioner udsender indbydelser til gratis besøg hos dem.
Besøget omfatter eksempelvis velkomst, introduktion eller rundvisning og lidt
forplejning, hvor et er muligt. Målgruppen er institutioner, foreninger, ældre
borgere, boligområder, landsbyer m.v.
Kulturinstitutionerne vil gerne invitere bl.a. borgere i landdistriktet på gratis besøg
og har rettet henvendelse til formanden for Landsbyforum for at høre, om der er
interesse for initiativet i Landsbyforum.
Vurderer Landsbyforums medlemmer, at der vil være interesse for tilbuddet i
landsbyerne og lokalområderne i landdistriktet, meddeler administrationen det til
kulturinstitutionerne. Det enkelte medlem af Landsbyforum forpligter sig så til at
videreformidle en evt. invitation, de modtager, til den eller de landsbyer, som de
repræsenterer i Landsbyforum.

Hjørring Kommune
18. maj 2021

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I sidste uge modtog Landsbyrådet invitation til besøg på Grafisk Værksted og i denne uge har vi fået en invitation fra Vendsyssel historiske Museum, en invitation, som vi tager på dagsorden i Landsbyrådet for at finde frem til dato og tid for evt. besøg.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Vi vil gerne invitere til et gratis besøg på VHM en dag i juni eller evt. henne i august. Besøget kunne foregå som et samlet tilbud af 50 personer pr. gang, hvor 25 personer gik i ”Dødens Teater” og fik en introduktion til udstillingen af Sidsel Wåhlin og 25 personer fik en introduktion til udstillingen ”Vendsyssel Besat” af Jens-Christian Hansen. Så kunne man se udstillingen og slutte af med en kop kaffe i hhv. kantinen i det gamle rådhus og i museets café.

Af hensyn til planlægningen har vi brug for at vide, hvilken dag der vil passe, hvornår på dagen, og hvor mange der kommer. Er der tale om mere end 50 kan vi gentage arrangementet enten samme dag eller en anden dag.

Vi håber, at mange har lyst til at kigge forbi museet!

Med venlig hilsen
Anne Dorthe Holm
Direktør
Vendsyssel historiske Museum

Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK