Generalforsamling

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn
Arkivet: Bugten 4,  Lønstrup, 9800 Hjørring
Postadresse: M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring Tlf. 21 71 92 20
E-post: havkystfolk@mail.dk    www.havkystfolk.dk      SE nr. 26 51 31 38

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Dagsorden for mødet 19. marts 2013 kl. 17.00 på Lønstrup Gl. Skole , Bugten 4

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent.
5. Arkivets beretning.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Share on facebook
Del på Facebook