Generalforsamling Støtteforeningen Vennbjerg Mølles Venner

Generalforsamling i støtteforeningen ”Vennebjerg Mølles Venner”

Onsdag d. 16. juni 2021 Kl. 19.00 I Keramikcafé Møllehuset, Skallerupvej 810.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v/Gunnar Møller Sørensen
  3. Aflæggelse af revideret regnskab v/Lis Ahrenkiel
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Birthe Skov. På valg

Lis Ahrenkiel. På valg.

Gunnar Møller Sørensen. På valg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. ( Disse sidder 1 år).

Karsten Tveden, Flemming Skov.

  1. Valg af revisor. ( Sidder 1 år). Jytte Simonsen.
  2. Valg af revisor suppleant.(Sidder 1 år). Jan Rasmussen
  • Nyt fra Fonden til Vennebjerg Mølles bevarelse.

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før.

Share on facebook
Del på Facebook

FACEBOOK