Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Generalforsamling i SVIF

Generalforsamling i SVIF – Skallerup Vennebjerg IF
Dato: 1. marts 2022
Sted: Cafeteriet i Skallerup hallen
Klokkeslæt: 19:00
Dagsorden:
*Valg af dirigent
*Formandens beretning
*Udvalgenes beretninger
*Debat om, og godkendelse af beretningerne
*Regnskab og godkendelse heraf
*Indkomne forslag
*Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer:
-Mogens Juulsen, modtager ikke genvalg
-Anita Kristensen, modtager ikke genvalg
-Louise Dalsgaard, modtager genvalg
Suppleanter:
-Michell Jungblut, modtager ikke genvalg
-Anders Vestergaard, modtager genvalg
*Valg af revisor og suppleant
-Svenning Christensen som revisor
-Poul Pedersen som suppleant
*Eventuelt
Håber vi ses til en dejlig aften, hvor vi i samarbejde kan få stemt nye medlemmer ind til bestyrelsen, og få mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Ønsker du at blive en del af bestyrelsen, og vil du gerne høre mere om det arbejde der er i bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysningerne på www.SVIF.dk
OBS:
Medlemmer over 16 år, samt forældre til aktive børn under 16 år, har stemmeret og er valgbare.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre dage før (skriftligt)
Bestyrelsen vil være vært ved smørrebrød, øl, vand, samt kaffe/the,
Vi håber vi ses 😊
Mvh
SVIF Bestyrelse
Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK