Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Fuld finansiering af nye sommeraktiviteter i foreningen .. Læs mere..

Tove Marquardsen <tove.marquardsen@gmail.com>
Fuld finansiering af nye sommeraktiviteter i foreningen
Leif Lund Jakobsen <leif.jakobsen@hjoerring.dk> 16. juni 2020 kl. 21.57
Til: Leif Lund Jakobsen <leif.jakobsen@hjoerring.dk>
Kære kulturhuse og kulturelle foreninger

Vi står i en helt særlig og unik situation. Men vi har meget kort tid til at sætte det i gang!

Ny Corona-pulje til sommeraktiviteter

I forbindelse med Corona-krisen er der fra statens side blevet afsat midler til at skabe ekstra sommeraktiviteter i hele landet for børn og unge. Derfor har vi i Hjørring Kommune med meget kort varsel af staten fået tildelt en ekstra pulje penge til at skabe sommeraktiviteter i 2020. Formålet med midlerne er at udvikle og gennemføre sommeraktiviteter i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den.

Aktiviteterne skal falde indenfor følgende formål:

 • Bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukning
 • Understøtte et socialt trivselsformål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber, samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter

 

Det er en fantastisk mulighed, som vi håber, at I vil være med til at få det bedste ud af!

 

Jeres udgifter bliver dækket

Vi anbefaler, derfor at I deler dette brev rundt i jeres foreningsudvalg og gør opmærksom på denne situation. Hjørring Kommune skal være arrangør af aktiviteterne, hvor foreningerne kan købes ind til at levere en sommeraktivitet, camp o. lign. Det betyder, at foreningen vil få dækket udgifter til afvikling af en sommeraktivitet af Hjørring Kommune. Det kan f.eks. være instruktørløn, mad, udstyr m.v.

 

Gratis at deltage

I denne særlige situation vil alle aktiviteter blive gratis for deltagerne, da Hjørring Kommune afholder alle udgifterne. Foreningen må gerne sætte et deltagermaksimum på deres sommeraktivitet og Hjørring Kommune har et krav om, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver overholdt.

Der kan planlægges sommeraktiviteter frem til udgangen af august 2020.

 

Der er en opmærksomhed på, at vi alle skal arbejde hurtigt for, at det her skal lykkes, så vi kan nå at bruge kommunens kanaler til at sende et aktivitetskatalog ud til alle vores børn og unge.

 

Mere info på et online-møde

I bliver her inviteret ind til et online-møde, hvor I vil blive præsenteret for de tanker Hjørring Kommune gør sig og den videre proces i forhold til den næste uges tid. I denne unikke situation “asfalterer vi, mens vi kører”, hvorfor vi håber, at I er nysgerrig på at høre mere om denne unikke situation og deltage på online-møde torsdag aften d. 18/6 2020 kl. 19.00.

 

I deltager ved at trykke på det her link: Deltag i Microsoft Teams-møde

 

Hvad skal vi vide?

For at byde ind på at lave sommeraktiviteter skal I senest mandag d. 29/6 2020 kl. 12.00 sende nedenstående informationer til kultur@hjoerring.dk:

 1. Aktivitetens navn
 2. Målgruppe
 3. Max deltagerantal
 4. Tilbuddets indhold
 5. Dato(er) + tidspunkt (fra – til)
 6. Placering + adresse
 7. Forening(er)
 8. Kontaktperson
 9. Foreningens pris for at lave tilbuddet
 10. Angiv om aktiviteten et eller begge ovenstående formål

 

 

De bedste hilsner

 

Leif Lund Jakobsen

Leder, Kulturafdelingen

Hjørring Kommune

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK