Friskolen Skallerup – Ordinær generalforsamling

Til skolekredsmedlemmer, forældre, sponsorer mv.

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Friskolen Skallerup

mandag den 16. april 2012 kl. 19:00

Hermed indkaldes i henhold til vedtægterne alle forældre og skolekredsmedlemmer til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er åben for alle, men kun forældre og skolekredsmedlemmer har stemmeret.

Generalforsamlingen afholdes på Friskolen Skallerup, Skallerup Skolevej 3, 9800 Hjørring.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Tilsynsførende Jørgen Dyrskjøt Thorsen gennemgår tilsynsrapport.

4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældre- og skolekreds.

6.  Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds

7. Indkomne forslag

8. Evt.

 

Vel mødt!


Med venlig hilsen Bestyrelsen

Share on facebook
Del på Facebook

FACEBOOK