Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Brev til Hjørring Byråd vedr. besparelser på aktivitetshuse

Landsbyrådet i Havtornens Rige: Skallerup Vennebjerg Lønstrup[1]
c/o M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring.          Tlf. 21 71 92 20.        https://www.havtornensrige.dk

 Til Hjørring Byråd

Lønstrup den 8. oktober 2012

Samling og sammenhold

Er navnet på det kommunale projekt, som skal hjælpe de landsbyer, der mistede deres skoler i 2011. Det kunne lige så godt være overskriften på det, som Lønstrup Aktivitetscenter er rammerne for.

Et unikt mødested. Her mødes alle generationer. Her opstår stærke fællesskaber. Her skabes synergi mellem landsbyerne, mellem by og sommerhusområde, mellem tilflyttere og lokale.

Et hus for forenings- og fritidsliv. Et hus for den lokale historie.

At skabe samling og sammenhold kræver nogle ressourcer. Ressourcer, som ikke ikke kun kan klares ved frivillig arbejdskraft. Det kræver en koordinator.

Med disse linier støtter vi Brugerrådets henvendelse til jer. (Se kopi af deres henvendelse nederst i dette brev)


I håb om, at I vil overveje jeres indstilling inden I stemmer for besparelserne på onsdag.


Tove Marquardsen, formand

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kære Hjørring Byråd!                                                                                                           Lønstrup d. 4.10.12

I forbindelse med de truende udsigter for Aktivitetshuset i Lønstrup, sammenkaldte brugerrådet i sidste uge til et stormøde torsdag d. 4. okt. I huset.
Til mødet blev også inviteret SÆH-udvalget samt Arne Boelt  og Svenning Christensen (begge afbud).
Der mødte ca 80 brugere, som havde set hen til en drøftelse med de folkevalgte vedrørende fremtiden for huset. Det var derfor yderst skuffende, at konstatere, at  ingen af dem var mødt frem (!) I alt havde 4 meldt afbud.

Den store forsamling vedtog da at fremsende nærværende skrivelse for –endnu en gang- at gøre opmærksom på den store betydning, huset har for os alle.
For mange er det det eneste sted, hvor man kan mødes i et  socialt og sundhedsfremmende fællesskab . Det må også være rimeligt, at mennesker, som har haft et langt, slidsomt liv modtager sådanne goder fra det samfund, de har  tjent gennem mange år.
Så derfor:  kære politikere: ”Lyt venligst til os!” Lønstrup er ikke bare et turistområde. Her lever også fastboende, og mange af dem er ældre..

Der er ikke nogen af os, som kan være i tvivl om, at ”riget fattes penge”, men kunne man evt. imødegå en  total  afskedigelse af det faste personale gennem en omstrukturering af personalets arbejdsområder? Indførelse af en form for brugerkontingent  –eller andet!

Det påpeges undertiden fra politisk hold, at vi får flere og flere ældre. Derfor virker det umiddelbart selvmodsigende, at  man vil afskedige personale, som er specielt uddannet til at arbejde med dette område.

Måske er I ikke helt klar over aktivitetsniveauet her i huset?  Vi vil derfor i flæng nævne følgende facts:

Gennemsnitligt har vi besøg af ca. 150 brugere hver uge,  som beskæftiger sig med følgende kreative sysler:

madhold                                                       samt    arrangementer som:               
træværksted                                                                                                                     
vandgymnastik                                                                      fællesspisning
travehold                                                                                      Banko
”motion i naturen”                                                                   foredrag
læsekreds                                                                                     kør-selv- og busture.
krocket
netcafé
Dart
selvtræning

                                                                                                                                                  Med venlig hilsen
                                                                                                                                                             BRUGERNE


[1] Foreningerne i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup, for hvem huset også er en vigtig base.


Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK