20. Jan.

Sidste nyt fra bestyrelsen…

31. Jan.

Sidste frist for indbeta-ling af depositum.

Debataften: Hvordan ønsker vi vores skole skal se ud og fungere i dagligdagen?

Bestyrelsesmøde med fokus på idræts- eller fodbold juniorklub/SFO, værdigrundlag og planlægning af debat-aften for forældre.

.

15. Feb.

Indskrivningsfest på Skallerup Skole. Kl. 17.00-19.30

17. Jan.

FRISKOLEN SKALLERUP UDSKRIVER LOGOKONKURRENCE, HVOR ALLE ELEVER, FORÆLDRE OG INTERESSEREDE ER VELKOMNE TIL AT INDSENDE

DERES BIDRAG. (LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE)

KONKURRENCE

Vigtige datoer:

FRISKOLEN SKALLERUP TAKKER ALLE FOR DERES OPBAKNING TIL SKOLEKREDSEN.

FOR DEM DER ENDNU IKKE HAR NÅET AT TILMELDE SIG, KAN BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN BRUGES.

ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

FRISKOLEN SKALLERUP

NYHEDSBREV 1-2011

FRISKOLEN SKALLERUP NYHEDSBREV 1-2011 2 FRISKOLEN SKALLERUP NYHEDSBREV 1-2011

De 5 kommende friskoler har igangsat et samarbejde. Formålet er primært at opnå lempelige vilkår for at vores skoler kan benytte de nuværende lokaliteter, når vi til august går over og bliver friskoler.

Men det er også tanken at vi kan hjælpe hinanden så vi ikke, hver især, behøver at opfinde den dybe tallerken. Vi har samlet lavet et udspil og skal mødes med kommunen torsdag den 13. januar. De deltagende skoler er Lørslev, Vrensted, Hørmested, Mosbjerg samt Skallerup.

Lokalerne og inventaret til vores friskole.

Snart er det “store indskrivningsdag” for Friskolen, hvor vi vil fejre de elever, der tilmelder sig, hygge os sammen og få snakket en masse om friskolen.

Glem alt om tidlig aftensmad inden i kører hjemmefra, for bestyrelse arrangerer pizza til alle både børn og voksne. Der bliver sodavand til børnene og måske en øl til forældrene. Og i dagens festlige anledning koster det hele for en gangs skyld ikke noget.

Det bliver forhåbentlig nogle hyggelige timer for både børn og voksne.

Det er alle vi gerne vil se! Ikke kun de elever, der endnu ikke er tilmeldte, men også dem vi har hørt fra. Ligesom Skolekredsen, bedsteforældre, nuværende ansatte, Landsbyrådet, kommende sponsorer (!), nysgerrige forældre udefra og alle andre, er meget velkomne. Vi kan allerede nu godt varsle at der bliver en lille synlig ting med hjem til børnene.

Vi ses den 17. kl. 17.

Mange hilsner fra bestyrelsen

Fest på Skallerup Skole den 17. januar kl. 17:00 -19:30

Friskolen Skallerup skal have et logo.

Friskolen Skallerup udskriver derfor en logokonkurrence, hvor alle elever, forældre og andre interesserede er velkomne til at indsende deres bidrag.

Logoet vil pryde skolens brevpapir, hjemmeside og nyhedsbrev m.m.

Logoet skal kunne anvendes både i en sort/hvid udgave, men må også gerne være farvelagt.

Det er tilladt at indsende flere forslag. Konkurrencen løber indtil 31. januar 2011, hvorefter bestyrelsen vil offentliggøre det endelige logo.

Friskolen Skallerup vil have alle rettighederne til det vindende logo, og forbeholder sig ret til at ændre på de indsendte forslag .

Bidrag sendes elektronisk eller i papirudgave til bestyrelsesformand :Hans Peter Wolsing. Rubjergvej 67, 9800 Hjørring.

Tlf.: 98 96 09 41 – Mobil: 51 29 11 10

info@hollandgaard.dk NYHEDSBREV 1-2011 3 FRISKOLEN SKALLERUP NYHEDSBREV 1-2011

Depositum for 2 børn er 2 måneders skolepenge, altså 2 gange 800 kr. = 1.600 kr. for barn 1 og 2 gange 500 kr. = 1.000 kr. for barn 2. Tilsammen 2.600 kr. Depositum for 3 (eller flere ) børn er som depositum for 2 børn, da barn 3 og efterfølgende jo er gratis. Tilsammen altså 2.600 kr.

Til SFO/juniorklub betales ikke depositum, uanset antal tilmeldte børn. Betalingsfristen for depositum er 31.01.2011. Tanken er at depositum anvendes til at dække skolepengene for august og september måned, også for at det passer med forældre der søger, og får bevilget, hel eller delvis friplads, ikke skal lægge penge ud, endnu en gang. Fripladstilskuddet udbetales nemlig til skolen i oktober. Læs i øvrigt om friplads på side 5…

Hvad med fysik?

Skolen har endnu ikke et fysiklokale med hvad dertil hører, men vi skal selvfølgelig kunne undervise i fysik i 7. klasse. Det problem skal vi nok få løst, således at vi kan tilbyde en forsvarlig undervisning. Enten ved at vi bygger et lokale om til formålet, eller ved at vi lejer et fysiklokale på en anden skole.

Flere af de nyoprettede Friskole som vi i forvejen samarbejder med, har helt nye og moderne indrettede fysiklokaler, som de gerne stiller til rådighed for vores skole…hvis vi da ikke laver et selv…

 

“Det skal ikke være økonomi, der afholder folk fra indskrivning af børn i friskolen


Skolepenge, SFO betaling og søskenderabat.

Bestyrelsen fremlagde på den stiftende general-forsamling 8. dec et forslag til skolepenge for både Friskolen og SFO, der blev vedtaget af de tilstedeværende: Forældrebetalingen beløber sig til følgende pr. md. i 12 mdr. pr. år:

Skole: SFO:

1. barn 800,00 700,00

2. barn 500,00 500,00

3. barn 0,00 0,00

Der blev samtidig vedtaget en vidtgående rabat-struktur, således at børn i “andre betalte” tilbud (børnehave og dagpleje) kunne udløse rabat, hvis de er indskrevet i skolen. Det betyder at man kan få 2. barns rabat, hvis man har 2 børn (fx et i skole og et i dagpleje), hvis man indskriver barn 2 og betaler depositum. Man kan dog ikke få rabat, hvis man har et ældre barn der f.eks. går på efterskole eller privatskole i en af de højere klasser. For det barn kan jo netop ikke indskrives i Friskolen.

Depositum.

Der har været mange spørgsmål fra forældre om depositum, og for at være ærlig, også nogle vi ikke har kunnet svare på lige her og nu. Vi har derfor i bestyrelsen afklaret vores egen opfattelse og kan nu præsentere systemet, som vi tænker at administrere det:

Depositum for 1 barn er 2 måneders skolepenge, altså 2 gange 800 kr. = 1.600 kr.

Friplads- og Rabatordning. NYHEDSBREV 1-2011 4 FRISKOLEN SKALLERUP NYHEDSBREV 1-2011

…så alt tyder på at vi bliver ca. 60 elever til start i det kommende år. Vi bliver i starten en lille skole, men i bestyrelsen føler vi os sikre på, at vi med årene vil vokse til en skole, som Skallerup Skole var i fordoms-tider med 120 elever. Så nu går vi i gang!

Vi skal jo bruge en skoleleder og nogle lærere, men vi starter med skolelederen!

Da vi allerede nu har så mange børn tilmeldt at vi kan se, at skolen bliver en realitet, er vi begyndt at planlægge forløbet med ansættelse af en skoleleder.

Bestyrelsen har grundigt diskuteret, hvilken profil og mennesketype vi ønsker til at udfylde rollen som det centrale omdrejningspunkt i vores børns hverdag i de næste mange år. Så det siger sig selv, at det er en opgave af et betydeligt omfang og stor vigtighed.

Vi skal bare ha’ ansat den rigtige.

Med assistance fra friskoleforeningen går vi nu i gang med processen og ta’r første skridt ved at indrykke stillingsannoncer i Friskolebladet, Efterskolebladet og De frie skoler, Nordjyske samt diverse opslag på internettet. Ansøgningsfristen er fastsat til 14. februar. Bestyrelsen vil samlet deltage i ansættelsessamtalerne, og som nogen måske husker fra den stiftende generalforsamling, indkaldes både forældrekreds og skolekreds til generalforsamling i marts/april, hvor der vil blive lejlighed til at tage stilling til ansættelsen af den nye skoleleder.

En friskole er jo en demokratisk organisation, så selvom det er bestyrelsen, der foretager sig det praktiske i forbindelse med ansættelse af skoleleder, beror det på en fælles beslutning for alle skole- og forældrekreds tilmeldte.

Her i 2011 kan vi fejre 50 års fødselsdag for Skallerup Skole. Det glæder vi os til at fejre i sikker forvisning om, at det ikke bliver skolens dødsår som planlagt af kommunen, men et mindre bump på vejen, vores børnebørn kan se tilbage på, når de i 2061 fejrer skolens 100 års jubilæum. Hvis bestyrelsen lever rigtig længe, vil vi med glæde deltage.

Fortsat fra side 1

På den stiftende generalforsamling var der 91, der tilmeldte sig skolekredsen. Og flere er kommet til siden. 1000 tak for det Det betyder rigtig meget for friskolen, at der er opbakning i lokalområdet og folk, der på den måde vil fungere som ambassadører for vores skole.

Skulle DU endnu ikke ha’ tilmeldt dig, f.eks. fordi du ikke var med til generalforsamlingen -så skynd dig at gøre det.

Skolekredsen er en god måde at få indsigt i og indflydelse på, hvordan vores lokale samlingspunkt – skolen – udvikler sig. Har du tilmeldt dig, så spørg din nabo, dine bekendte og andre om ikke de skal være med. Det koster kun 100 kr. pr. år.

 

Se sidste side, hvordan du (og din nabo) bliver medlem.


Tak til alle der har tilmeldt sig skolekredsen.

NYHEDSBREV 1-2011 5 FRISKOLEN SKALLERUP NYHEDSBREV 1-2011

Transport til og fra skole. Der er jo ikke meget fidus ved en god skole, hvis ikke børnene kan komme derhen. Vi har derfor i bestyrelsen talt meget om transport og, hvordan det kan lade sig gøre.

For rigtigt mange forældre er det ikke et problem, men vi må erkende at det er et problem for nogle. Vi bor jo alle -om ikke på landet, så dog i landlige omgivelser, og de fleste er nok ikke så trygge ved at børnene, især i de små årgange, skal ud på cykel hver morgen. Så vi finder en løsning på det!

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt, helt klart, beskrive løsningen, for vi ved ikke, hvor stort problemet er. Derfor er planen at vi i løbet af februar kontakter alle forældre til indmeldte børn i Friskolen, for at få skabt et overblik over behovets størrelse. Ud fra det, udarbejder vi en løsning som vi håber, er tilfredsstillende.

Rent økonomisk vil 4 elevers statstilskud pr. år svare til udgiften til at indkøbe en bus. Det har vi naturligvis i baghovedet, når vi lover at finde en løsning.

fuld friplads og 294.702 kr. for at få 10 % tilskud.

Fripladsgrænsen er 211.000 kr. ved 3 børn for at få fuld friplads og 318.700 kr. for at få 10 % tilskud.

Indtægtsgrundlaget – altså ovenstående beløb – er samlet for forældrene, hvis man er gift eller samboende. Det beløb man skal gå ud fra er begrebet “personlig indkomst”, som kan findes på ens årsopgørelse fra SKAT. Hvis man finder årsopgørelse frem for 2009, så kan man sammenligne det med de beløbsgrænser, der findes på fordelingssekretariatets hjemmeside. Taksterne på hjemmesiden er for det nuværende skoleår 2010-11 og, er netop lavet med udgangspunkt i årsindkomsterne for 2009.

Taksterne justeres årligt, så man kan ikke bruge det helt 100 % præcist, men det giver alligevel et godt fingerpeg.

Alting koster penge, det gør det også at drive en friskole…Men det skal ikke være pengene, der afholder forældre fra at tilmelde deres børn til Friskolen Skallerup. Vi kan ikke komme uden om en forældrebetaling, men har man ikke så mange penge kan det jo være svært.

Der er heldigvis mulighed for at få friplads – helt eller delvist, hvis man har en lav indtægt. I det følgende vil vi prøve, så godt som muligt, at beskrive reglerne for dette. Det kan ikke gøres helt utømmende, og der er også ubekendte faktorer i det spil, som vi først til oktober bliver helt klar på.

Fordelingssekretariatet og Eunomia.

Ja, det er sikkert nye ord for de fleste, men efter-hånden en del af arbejdet for os i bestyrelsen.

I korte træk fungerer det således at staten, hvert år, ud af den samlede bevilling til friskoler og privatskoler, trækker et beløb, som fordelings-sekretariatet får til rådighed til de friplads ansøgninger, der måtte være. Vi skal blot bruge cpr. og navn på de forældre, der søger helt eller delvis friplads. Så kører det automatisk via indberetningssystemet Eunomia, der trækker oplysningerne fra SKAT automatisk.

Grænserne for friplads i Skolen og SFO.

Fordelingssekretariatet har nogle standardbeløbs-grænser, som man kan bruge, men ikke nødvendigvis skal bruge. De kan læses på hjemmesiden:

http://www.fordelingssekretariatet.dk/

Vælg menupunkt 3 og se for hhv. Skole og SFO.

Fripladsgrænsen er 187.000 kr. ved et barn for at få

Friplads til Friskole og SFO 6

Formandens hjørne om Holmegårdskolen. Holmegårdskolen i Hjørring er jo på sæt og vis vores nærmeste “konkurrent” til Friskolen. Og vi ved at mange forældre overvejer, om det skal være den skole, der vælges. Vi vil, fra friskolen, ikke sige noget negativt om Holmegårdskolen, det er tværtimod vores indtryk at det er en god skole. Og vi synes det er helt naturligt at den er med inde i billedet hos en del forældre. Vi forventer da også, at vores “fase 3.”, som det hedder lidt teknisk, altså 8. og 9. klassetrin fortsat skal ske i et samarbejde med – og med brobygning til – Holmegårdskolen. Der kan naturligvis også være tale om brobygning til andre skoler f.eks. Lundergaard, hvis nogle foretrækker det. Måske bliver brobygning i fremtiden ikke aktuelt, hvis vi senere vælger at tilbyde undervisning til og med 9. klasse, men det er fremtidsmusik. Så friskoleplanerne er ikke et udtryk for kritik af Holmegaard. Vi tror bare, at vi i Skallerup kan lave en endnu bedre skole. En mindre skole med de fordele og ulemper der er ved det. Men en skole, hvor vi ikke er undergivet kommunens luner, hvor vi selv vælger vores skoleleder, vores lærere og, hvor vi kan bygge videre på alt det rigtigt gode fra den nuværende Skallerup Skole.

Vi har fantastisk gode fysiske rammer indendørs, med store lyse lokaler. Vores udearealer er enormt store, sammenlignet med stort set alle skoler. Der er frisk luft, meget beskeden trafik og rigtigt meget til at styrke både krop og sjæl. Vores idrætshal er lige ved siden af, så vi har næsten alt det man kan ønske sig til en skole. Den aldersintegrerede undervisning, der pædagogisk er velfungerende, har i øvrigt den positive sideeffekt at eleverne, små som store, kender hinanden, hjælper hinanden og skaber et miljø, hvor tyveri, hærværk og graffiti ikke findes. Så vi håber rigtig mange forældre vil tilvælge Friskolen Skallerup. Og skulle i vælge Holmegaard, eller en anden skole, så anerkender vi det. Vi skal ikke have delt egnen i “dem” og “os”, men stadig kunne sige “vi” om alle os i Skallerup området – uanset valg af skole. Jeg håber, i bliver glade for jeres valg – jeg ved godt det ikke er let – uanset hvad i vælger for jeres børn.

Mange hilsner Hans Peter Wolsing, formand for Friskolen Skallerup et trygt sted at være – et godt sted at lære

Jeg støtter, ved mit medlemskab af skolekredsen, op om Friskolen Skallerup –og ikke mindst det eksistensen af denne kan betyde for mit lokalsamfund. Mit medlemskab er personligt, og giver mig stemmeberettigelse ved generalforsamlingerne ved Friskolen Skallerup.

Navn_____________________________________________________

Vejnavn og nr.___________________________________Postnummer og by________________________

Telefon nr.__________________ evt. mobil nr.__________________E-mail:________________________

Medlems nr. (udfyldes af Friskolen)____________ Dato:____________________

Send, mail eller kom forbi med ovenstående oplysninger til:

Christina Sørensen, Gl. Lønstrupvej 18, 9800 Hjørring. E-mail: Christinathors@hotmail.com

Kontingent til Skolekredsen er gældende til 31.12.2011 og udgør kr. 100,00.

Beløbet bedes indbetalt på skolekredsens konto i Sparekassen Vendsyssel:

reg.nr. 9070 konto .nr. 16 22 77 65 68.

Indbetales kontingentet direkte i Sparekassen Vendsyssels filialer er der ikke gebyr på indbetaling.

 

HUSK AT OPLYS DIT NAVN VED INDBETALING


Kontingentet er personligt og gælder for én voksen i husstanden.

Tilmelding til Friskolen Skallerups skolekreds.

 

 

Stiftende generalforsamling

Vi skal gerne dels ha’ skabt en skolekreds af alle gode kræfter i lokalsamfundet og dels ha’ sikret os forældre opbakning til den kommende friskole. Vi vil ikke finde os i det kommunen dikterer.

Mød op og bidrag til at vi fortsat har en skole i vores lokalområde!

Du bestemmer, om vi fortsat skal have en skole i Skallerup.
Friskolegruppen er klar med en køreplan.

Du er vigtig
til friskolen Skallerups stiftende generalforsamling
uanset om du er bedsteforælder, erhvervsdrivende, forælder, beboer i området etc.

Friskolen Skallerups fremtid afgøres
onsdag den 8. december på Skallerup Skole kl. 18.30

Hermed indklades til stiftende
generalforsamling i Friskolen Skallerup

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Friskolefruppen aflægger beretning
3. Debat
4. Vedtægter – gennemgang, drøftels, vedtagelse
5. Valg af bestyrelse 
                 7 personer og 3 suppleanter, herunder forælde- og skolekreds
6. Evt.

Friskolegruppen

www.friskolenskallerup.dk

Vidste du forresten, at det ikke koster mere at have et barn i friskole
end det koster at have et barn i en SFO
   


FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *