Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Alternative boformer – informationsmøde 14. marts kl. 19 i Lønstrup gamle Skole

Se forslaget, som en arbejdsgruppe i regi af landsbyrådet har arbejdet på siden mødet på Løkkens Vejkro i november 2014

Konkurrencen om at skabe den mest nyskabende alternative boform i Hjørring Kommune er slut – og vi fik en 3. præmie :-).

Info om baggrunden for projektet,
Mens flere småbyer gispede efter vejret, ønskede Fritids-, kultur- og bosætningsudvalget i Hjørring Kommune at sætte gang i et projekt, der kunne munde ud i, at der opstod en ny, lille landsby – eller i det mindste en ny bebyggelse.

Et sted, hvor folk måske havde lyst til at leve lidt langsommere og bygge alternativt.

Ideen til en kreativ bebyggelse, hvor fællesskab og bæredygtighed skulle spille en væsentlig rolle, havde de fået efter en studietur til Skotland. Her besøgte udvalget Findhorn, der blandt andet kan bryste sig af, at have boliger, der ikke just lignede noget fra et vendsysselsk parcelhuskvarter.

En person fra hver af kommunens landsbyer blev i november 2014 inviteret til et temamøde med overskriften ”Har vi en Lars Tyndskids Mark?”. Vi var 3, en fra Vennebjerg, en fra Skallerup og en fra Lønstrup, der deltog, i mødet, hvor der var foredrag om andre alternative bebyggelser bl.a. Hjortshøj.

Udvalget mente det kunne være vigtigt, at det blev et sted ude i naturen et stykke væk fra byerne.

Det var politikernes håb, at en alternativ bebyggelse kunne tiltrække nye borgere, der havde lyst til at leve på en lidt anden måde end den konventionelle. Dertil kunne området med tiden måske også tiltrække turisme og kursusvirksomhed – det var i hvert fald erfaringerne fra Findhorn.

I landsbyrådet besluttede vi at arbejde videre med ideen, og på årsmødet i marts 2015 inviterede vi Steen Møller til at fortælle om Friland. Efterfølgende deltog vi i kurser og besøg på Friland og andre bebyggelser.

Et udvalg blev nedsat. På et af de første møder blev det besluttet, at det var i Lønstrup vores bebyggelse skulle placeres, med de udfordringer det måtte give

 

 

 

Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK