Gudstjeneste i Lønstrup kirke 24. maj

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
24/05/2020
10:30

Lokation
Lønstrup Kirke

Kategorier


Det er ganske vist!
HURRA!

Der bliver gudstjeneste i Skallerup kirke kl. 9.15 og i
Lønstrup kirke kl. 10.30 i morgen Kristi himmelfarts dag.
Der vil også blive sunget salmer.
Desværre er der kun et begrænset antal, der kan deltage,
men vi er glade for at kunne meddele, at der må sidde flere
på kirkebænkene, end menighedsrådene hidtil har troet.
Da kirkerums- og siddepladsarealerne er forskellige i de tre
kirker, er det antal, der er sikret adgang forskelligt de tre
steder.
I udgangspunktet kan der være 20 i Vennebjerg, 27
i Skallerup og 30 i Lønstrup, alle steder med mulighed for
nogle få flere. Dette i tilfælde, hvor tilstedeværelsen af
familiemedlemmer, der godt må sidde tæt, deltager i
gudstjenesterne. Men der er kun tale om, at ganske få flere
kan være med, da der under alle omstændigheder højst må
være 1 person pr. 4 kvadratmeter