Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Årsmøde i Landsbyrådet 16. marts kl. 9-12

Kaffe/the og rundstykker Alle er velkomne

1.
Dagsorden for det årlige fællesnøde i følge vedtægterne

2.
Derefter vil medmedarbejdere fra Plan og Udvkling giver oplæg til debat om ”Forslag til Kommuneplan 2013”
Byrådet har besluttet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed. Forslaget har sit afsæt i ”Udvik-lingsplan 2011”, som er Byrådets planstrategi.
Forslaget indeholder nye og ændrede retningslinier og rammer samt nye udpegninger indenfor disse emner:
By: Detailhandel
Land: Skovrejsning. Landskabet, Landbrug, Naturen og Lavbundsarealer
Klima og Miljø: Solenergianlæg
Ferie-Fritid: Overnatningsanlæg og sommerhusområder
Kulturarv: Bevaringsværdige bygninger
Trafik: Havne, lufthavne og jernbane
Tekniske anlæg: Vindmøller, Vandværker og Rensningsanlæg.
Høringen starter 11. marts og slutter 6. maj 2013

Tlf. 21 71 92 20
www.havtornensrige.dk

Del på facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK