Åbent brev til Hjørring Byråd fra Landsbyforum

Landsbyforum kan i sagens natur ikke bakke op om, at der nedlægges kommunale aktiviteter i landdistrikterne, hvor godt 42 % af kommunens befolkning rent faktisk er bosat. Men omvendt er det desværre også tydeligt, dels at der skal spares, dels at prioriteringerne går på, at det igen er institutioner og servicetilbud i de mindre lokalsamfund, der må bøde. Fordi de er små og derfor relativt dyre i drift. Landsbyforum anerkender, at der også skæres i servicen i byerne, men vil godt understrege, at besparelserne slår ulige hårdere i de små samfund. Landsbyforum anerkender også, at Hjørring Kommune har sat gode og konstruktive projekter, ”Samling og sammenhold”, i gang i de lokalsamfund, der mistede deres skoler. Det er vores forventning, at det samme vil være et tilbud til de lokalsamfund, der i denne omgang måtte miste sin skole eller en anden betydelig kommunal institution.

 Dog må Landsbyforum give borgmesteren ret i, at en landsbys tiltrækningskraft ikke udelukkende bør være afhængig af, hvorvidt der er en skole eller en anden offentlig institution, men i høj grad om, hvor aktivt og engageret et lokalsamfund, der er tale om. Lokalsamfundene skal selv tage ansvar for deres fremtid. Men burde det samme princip ikke i højere grad være gældende i byerne? Hvorfor mon det forventes, at vi, der er bosat i landdistrikterne, selv får ting til at ske, mens befolkningen i byerne sjældent behøver at røre en finger? Det er Landsbyforums opfattelse, at der også i byerne er en masse ressourcer, der burde aktiveres til fordel for vores fælles (lokal)samfund. Den fremtid, hvor ildsjælene, foreningerne, de uformelle grupperinger, befolkningen bredere set, brugerne osv. er en naturlig del af den kommunale drift, ligger ikke ret langt væk. Derfor er det på høje tid, at Hjørring Kommune udnytter dén ressource. Vi mener nemlig ikke, at der er videnskabeligt belæg for at tro, at byfolk ikke tåler, at der stilles krav til dem. Og hvem ved – måske er der penge at spare?

 Med venlig hilsen

på Landsbyforums vegne


Henriette B. Wandborg

Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *