Månedsarkiv: august 2019

Invitation til dialog om områdets udvikling…

Havtornens Rige: Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup  inviterer til en dialog om områdets udvikling.

 I efteråret 2018 og foråret 2019 har Havtornens Rige gennem spørgeskemaundersøgelser spurgt borgerne bl.a. om hvad er det gode ved at bo i området, hvad skal der arbejdes med i fremtiden, hvordan skal vi samarbejde og meget andet.

Hvis du er:

  • nysgerrig i forhold til hvad undersøgelserne har fortalt os  
  • har lyst til at give dit bidrag med til udvikling
  • måske være med til at beslutte, hvad vi skal arbejde med som næste skridt.

 Så mød op til fællesmøde den 3. september kl 17-20 på Cafemoda. Strandvejen 56 – Landsbyrådet er vært ved en let anretning. Af hensyn til dette tilmelding på 21719220 senest 1. september

 Aftenens program er:

  • Hvad har de 2 spørgeskemaundersøgelser fortalt os?
  • Hvad skal vi arbejde med de næste år? – er det nye tiltag? -er det kickstart at gamle eller måske færdiggørelse af igangværende projekter?
  • drøftelse i grupper – hvordan kommer vi videre?

 Konsulent Helle Glyø- Glyø Coaching vil styre os gennem mødet.

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Landsbyrådet

  1. juni 2006 stiftede vi på opfordring fra Hjørring kommune landsbyrådet, hvis medlemmer vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner samt enkeltpersoner med tilknytning til Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup.

Landsbyrådets formål
at varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder
at være høringsorgan for de kommunale myndigheder. Landsbyrådet er repræsenteret i Hjørring Kommunes Landsbyforum med et medlem.
at skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder.
at arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Vi er i tæt kontakt med Hjørring kommune bl.a. gennem vores repræsentant i Hjørring kommunes Landsbyforum samt Udvalget for Strategisk By- og Landdistriktsudvikling, og har i årenes løb skaffet penge hjem til aktiviteter og vedligeholdelse af bygningsarven mv.

Stærkt fællesskab, hvor det vil være vores overordnede opgave, at styrke det lokale samarbejde og dermed skabe øget bosætning, mere beskæftigelse og omsætning i området.

https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/by-land-og-kommune/landdistriktet/bolig-og-kystliv/

Så er Bytorvet godt på vej

Bodil Møller Jensens referat fra samlingen  på Bytorvet 21. august
Dejligt fremmøde i dag – næste gang bliver vi endnu flere.
Vi kom frem til følgende: Conny køber træbeskyttelse på landsbyrådets regning og maler borde-/bænkesæt. Jonna tømmer hver 14. dag den store skraldespand med hundeposer på Torvet.
Finn og Bodil undersøger pris og muligheder hos PileByg for at lave et læhegn, så man kan sidde i læ på Torvet.
Janes Jesper tjekker pris på basketnet, som Landsbyrådet sponsorerer.
Vi mødes første søndag i advent til juletræstænding. Bodil og Keld rejser træet. Denis fliser det, når det skal bortskaffes. Finn køber kæde til træet.
Vi vil gøre et tiltag for at skaffe penge til benzin til frivilliges plæneklippere og en ny lyskæde til juletræet osv.
Vi vil det gode for pladsen, og det er fantastisk at mærke.:-)

 Nyhedsbrev fra Landsbyrådet Havtornens Rige
Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup  

BORGERMØDE FOR ALLE  3. september 2019 kl. 17   i Cafe Keramoda, Lønstrup

Her vil Forandringskonsulent Helle Glyø fremlægge resultatet af borgerundersøgelserne, hvor der er indkommet hhv. 95 og 184 svar. Den sidste lavet med fokus på unge og børnefamilier med udgangspunkt i spørgsmålene: hvilke tiltag, aktiviteter mm, der er skal til for at området fortsat er attraktivt for unge og børnefamilierne at bo i.
Med baggrund i disse vil hun sammen med deltagerne sætte tiltag i gang. Bedre samarbejde på tværs. Sæt allerede nu kryds i din kalender på den dato.


Hjemmesiden
www.havtornensrige.dk
Er et fælles informationssted for områdets foreninger, tilflyttere, turister m.fl.
Her lægger vi relevante tilbud og høringer fra  kommunen, andre landsbyer, eller rettere, hvad vi mener k an være af interesse for os, der bor eller ønsker at bo på landet J.
Her er også en fælles kalender – husk at melde ind til den J Det er ikke en erstatning for foreningernes kalender, men et supplement, der gerne skulle hjælpe, så der er ikke er flere arrangementer på samme dag.

Boligliv og kystliv
https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/by-land-og-kommune/landdistriktet/bolig-og-kystliv/
Gruppernes medlemmer er valgt og første møde afholdes 27. august. Følg med i gruppernes arbejde via  ovennævnte link, hvor dagsordener, referater m.v. kan læses.

Naturkommunen www.naturkommunen.dk
Du kan nå det endnu – uanset om du har en altan, en lille have i byen eller en kæmpe mark på landet


Bytorvet i Sønderlev*
(ligger på kommunens grund, som Landsbyrådet har fået råderet over)
Flagstangen, som var rådden i bunden er afkortet, og borde/bænkesættene er repareret, så de fremstår som nye. Begge dele udført i samarbejde med elever fra Friskolen Skallerup. En vandhane er også kommet til.
De flot udskårne stolper, der er hugget af træskærer Henrik Woodpeck, vil snart bære opslagstavlen, som Skallerupsmeden Henrik er i gang med. En bænk udhugget af Henrik W er også flyttet ind på pladsen.
Græsslåning ser ud til at være løst lokalt, og en lille trillebør med blomster pynter nu på pladsen – Jonna Sørensen har tilbudt at være blomsterpasser for denne, og en der står op hjørnet Skallerupvej/Villerupvej. Hjørring kommune tilbød 2 trillebøre til hver landsby.
Landsbyrådet har sponsoreret et nyt flag, og Hanne Käthe Skamriis er udnævnt til ”flaghejser”. Regler for flagning kan følges på FB 9800 Sønderlev og opslagstavlen.
*Projektet oprettet/renoveret i forbindelse med Hjørring Kommunes projekt ”Samling og sammenhold” i 2011

venneplads.dk
Portalen, hvor frivillige jobs og hjælp formidles mellem borgere, foreninger og organisationer i Hjørring Kommune. Klik på kortet og vælg dit område.

Rubjerg Knude Fyr
Så er det besluttet, at fyret flyttes. Lønstrup Murerforretning Kjeld Pedersen har fået entreprisen sammen med Kranløft. Området afspærres fra 15. august og selve flytningen foregår i uge 43.
Følg arbejdet på http://fyretflytter.dk

Landsbypedellen
Jesper L. Olesen stopper ved årsskiftet, så er der gået 3 år, hvor alle vi foreninger har haft meget stor glæde af hans indsats. Der er desværre ingen tegn på, at vi får en ny til den tid. Flere landsbyer har stået på venteliste til en landsbypedel i flere år. Som en konsekvens af dette har nogle landsbyer oprettet grupper med frivillige ”De grå mænd” m.fl. Måske ender det med, at vi må vi oprette et korps med blå eller grønne mænd. Det vil tiden vise…

Bækslugten
Der arbejdes på at gøre Bækslugten mere familievenlig, flere bænke og enkelte træstubbe, som kan aktivere børnene. Opsætte informationstavler med historien om Naturkatastrofen og Faresignalstationen

Ankeret fra ”The Crescent”
Lokalhistorisk Forening tog kontakt til Naturstyrelsen, da vi hørte, at parkeringspladsen ved Mårup skulle udvides, og ankeret i den forbindelse flyttes. Det viste sig, at det ikke var aktuelt, men flyttes skal det jo på et tidspunkt.
Vi valgte derfor at komme planerne i forkøbet ved at foreslå en placering i området. Naturstyrelsen sagde ja til muligheden, som viser sig at være relevant, da Dorte Visby er positiv for at lade os bruge et stykke af Mårupgårds jord.
Da ankeret skulle flyttes i 2008  var Naturstyrelsen i kontakt med Fredningsnævnet om 3 mulige placeringer. Denne kontakt følger vi nu op på og kontakter samtidig Nordjyllands Bevaringscenter for at få et bud på en evt. konservering. Landsbyrådet bakker op om projektet.

Velkomst til nye beboere
Har været oppe at vende mange gange, også på sidste fællesmøde.
Kommunen må ikke informere os om nye beboere. Konklusionen på vores debat var, at en gruppe bestående af Jonna Sørensen, Else Deichmann, Gina Maria Sonnberger Kraus, Jette Steen Jensen og Tove Marquardsen. Første møde afholdes 19. august. Skal vi lave velkomstcafe, foreningsavis, eller noget helt andet….kom gerne med forslag

SMS Hjertestarter
27. november meddelte Region Nordjylland, at vi nu var officielt godkendt som gruppe og vil blive kaldt ud til hjertestop i vores område Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup og Hundelev fra og med den dag.
Hver onsdag får vi et kontrolopkald fra Vagtcentralen. Indtil nu har vi haft 4 udkald. Falckredder Thomas Holst er tovholder for gruppen på 20 – og der er plads til flere. Hjerteforeningen har afholdt er minikursus for gruppen.
Et 4 timers kursus er under planlægning. Dette samt indkøb af udstyr støttes af Sparekassen Vendsyssel med kr. 15.000 og Skallerup Seaside Resort med kr. 3.000
1. maj var der 15, som samlede ind for Hjerteforeningen, det udløste en hjertestarter, som nu er placeret ved Vennebjerg Mølle. Nu må der arbejdes for en hjertestarter til Sønderlev.

Trafik og cykelstier
Er stadig meget aktuelle emner – især i og omkring fra Sønderlev meldes om problemer. Landsbyrådet indsamler oplysninger fra hele vores området og inviterer til offentligt møde sammen repræsentanter fra kommune og evt. politi snarest muligt.

Huse til salg
Har set at flere landsbyråd ude i landet reklamerer for huse, der er til salg. Hvad siger I, skal vi prøve det efter sommerferien, når vi er blevet en del af www.landsbyklynger.dk

Til almen orientering

Havtornens Rige:
www.havtornensrige.dk
Landdistriktet
Her findes links til alt der vedr. os ude i landsbyerne
https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/by-land-og-kommune/landdistriktet/

LAG NORD – Landdistrikternes Aktionsgruppe
lagnord.dk
Lokalhistorisk Forening for Skallerup-Vennebjerg-Rubjerg-Mårup sogne
Havkystfolk.dk og arkiv.dk

Borgermøde for alle i Havtornens Rige

 3. september 2019 kl. 17   i Cafe Keramoda, Lønstrup

Her vil Forandringskonsulent Helle Glyø fremlægge resultatet af borgerundersøgelserne, hvor der er indkommet hhv. 95 og 184 svar. Den sidste lavet med fokus på unge og børnefamilier med udgangspunkt i spørgsmålene: hvilke tiltag, aktiviteter mm, der er skal til for at området fortsat er attraktivt for unge og børnefamilierne at bo i.
Med baggrund i disse vil hun sammen med deltagerne sætte tiltag i gang.
Bedre samarbejde på tværs.
Sæt allerede nu kryds i din kalender på denne dato.

Menighedsrådenes arrangementer efterår/vinter – se også kalender

”… i små sko i store fodspor …”
Gudstjeneste til fods søndag den 25. august kl. 14 i indlandsklitterne. Udgangspunkt fra rastepladsen ved Grønne Klitvej midt mellem Feriebyen og Skallerup kirke. Aflyses i tilfælde af tordenvejr eller skybrud.
HØSTGUDSTJENESTE i Vennebjerg kirke
Søndag den 15. september kl. 10.30
Ved høstgudstjenesten medvirker traditionen tro Sognekoret under ledelse af Torben Warncke.
 
PÅ SANGENS VINGER. Musikalsk Soiré i Sognegården
Torsdag den 3. oktober kl. 19.30
Syng med Torben Warncke og Anders Barfoed, der spiller op til fællessange om efterår, hav og vind og vejr. Teksterne kommer til at spænde fra salmer og højskolesange til sømandsvalse og revyviser. Fri entre. Øl, vin og kan købes og nydes ved bordene.
SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDENNoget om nåde
Onsdag den 16. oktober kl. 19.30
Marianne Madsen, Skallerup præstegård fortælle om et vigtigt tema i H.C. Andersens eventyr.  Fri entre. Der betales kr. 10 for kaffe. Brød til kaffen bedes man selv medbringe.
BØRNEGUDSTJENESTE i Vennebjerg kirk,
Søndag den 27. oktober kl. 10.30
Alle er naturligvis velkomne. Nogle af de lokale spejdere medvirker med et lille optrin. Børn, der bor i vores sogne, og som er født for 5 år siden, får foræret en fin børnebibel. Efter gudstjenesten er der kaffe/te/juice og et stykke kage i våbenhuset.
MUSIKGUDSTJENESTE i Lønstrup kirke
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30
”Altid stort at være stor?? …??”  Sognekoret medvirker under ledelse af Torben Warncke, der også på anden vis bidrager musikalsk, ligesom naturligvis vores organist, Anders Barfoed, vil gøre det på orgel og andre instrumenter. Efter gudstjenesten er der kaffe/te/juice og et stykke kage i tårnrummet.
ALLE HELGENS DAG, søndag den 3. november
Ved gudstjenesterne den 3. november, Vennebjerg kl. 9.15, Skallerup kl. 10.30 og Lønstrup kl. 14, bliver navnene på dem nævnt, som siden sidste år til Alle helgen er døde i det pågældende sogn – eller som er begravet, eller hvis urne nedsat på kirkegården.
SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDEN
Hvordan kommer man gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer?
Torsdag den 13. november kl. 19.30
Pensioneret kriminalassistent ved PET Hugo Mortensen, Aalborg, fortæller humoristisk om sit liv. Fri entre.  Torsdag den 13. november er det præcis 25 år siden, at Sognegården blev taget i brug. I den anledning serveres der ganske gratis kaffe/te og brød.