Månedsarkiv: april 2019

Høringssvar til Planstrategien

Landsbyforum Hjørring Kommune

v/fmd Tove Marquardsen, M. Kabels Vej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring
Tfl. 21 71 92 20  tove.marquardsen@gmail.com

 

Hjørring Kommune
Plan og Udvikling
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Lønstrup 27. april 2019

 

 

Høringssvar – Planstrategi for Hjørring Kommune

Landsbyforum har med interesse læst og gennemgået ”Horisont & Handlekraft”, udkast til planstrategi for Hjørring Kommune. Landsbyforum er tilfreds med, at udkastet tager udgangspunkt i Hjørring Kommune som én hel kommune, og at landdistriktet i den sammenhæng er en del af helheden.

Landsbyforum opfordrer til, at byrådet i ”Horisont & Handlekraft” eksplicit forholder sig til de potentialer, der er i kommunens landdistrikt, og at man anerkender behovet for, at man i de enkelte lokalsamfund har mulighed for udvikling, både når det gælder bosætning og erhverv. Som i Landdistriktsstrategien må det gerne fremgå af ”Horisont & Handlekraft”, at man i Hjørring Kommune er stolt af Landdistriktet, og at man prioriterer et godt samarbejde med landdistriktet.

Endelig skal Landsbyforum gøre opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt med hvid skrift på orange baggrund på side 10, 14 og 16. Det er nærmest ulæseligt på print.

 

Med venlig hilsen
Tove Marquardsen
Pv. Landsbyforum

 

 

Høringssvar til Fritids- og Folkeoplysningspolitikken

Landsbyforum Hjørring Kommune
v/fmd Tove Marquardsen, M. Kabels Vej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring
tove.marquardsen@gmail.com    Tfl. +45 21 71 92 20

 

Hjørring Kommune
att. Fritid
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Lønstrup 27. april 2019

 

Høringssvar – Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Landsbyforum har med interesse læst og gennemgået ”Fritid & Fællesskab”, udkast til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune. Vi er i Landsbyforum enige om, at politikken spiller godt sammen med kommunens landdistriktsstrategi og det praktiske arbejde i landdistriktet. Særligt hæfter vi os ved, at der også i ”Fritid & Fællesskab” er fokus på frivillighed og på at anerkende og uddanne frivillige ledere i foreningslivet.

I afsnittet Fritid for alle er det glædeligt, at brobygning mellem skoler, dagtilbud og fritids- og foreningslivet er i fokus:

”Brobygning mellem skoler, dagtilbud og fritids- og foreningslivet spiller en afgørende rolle for vores arbejde. Særligt folkeskolen har et stort ansvar for at motivere børn til et aktivt fritids- og foreningsliv og skabe sammenhæng mellem børnenes skole- og fritidsliv.”

I flere lokalsamfund i landdistriktet er det primære dag- og skoletilbud privat, og Landsbyforum skal derfor opfordre til, at man i politikken forholder sig til privat- og friskolers og private daginstitutioners mulighed for at være part i den indsats, der er lagt op til, omkring sammenhæng mellem børnenes skole- og fritidsliv.

 

Med venlig hilsen
Tove Marquardsen
Pv. Landsbyforum