Høringssvar til Planstrategien

Landsbyforum Hjørring Kommune

v/fmd Tove Marquardsen, M. Kabels Vej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring
Tfl. 21 71 92 20  tove.marquardsen@gmail.com

 

Hjørring Kommune
Plan og Udvikling
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Lønstrup 27. april 2019

 

 

Høringssvar – Planstrategi for Hjørring Kommune

Landsbyforum har med interesse læst og gennemgået ”Horisont & Handlekraft”, udkast til planstrategi for Hjørring Kommune. Landsbyforum er tilfreds med, at udkastet tager udgangspunkt i Hjørring Kommune som én hel kommune, og at landdistriktet i den sammenhæng er en del af helheden.

Landsbyforum opfordrer til, at byrådet i ”Horisont & Handlekraft” eksplicit forholder sig til de potentialer, der er i kommunens landdistrikt, og at man anerkender behovet for, at man i de enkelte lokalsamfund har mulighed for udvikling, både når det gælder bosætning og erhverv. Som i Landdistriktsstrategien må det gerne fremgå af ”Horisont & Handlekraft”, at man i Hjørring Kommune er stolt af Landdistriktet, og at man prioriterer et godt samarbejde med landdistriktet.

Endelig skal Landsbyforum gøre opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt med hvid skrift på orange baggrund på side 10, 14 og 16. Det er nærmest ulæseligt på print.

 

Med venlig hilsen
Tove Marquardsen
Pv. Landsbyforum

 

 

Høringssvar til Fritids- og Folkeoplysningspolitikken

Landsbyforum Hjørring Kommune
v/fmd Tove Marquardsen, M. Kabels Vej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring
tove.marquardsen@gmail.com    Tfl. +45 21 71 92 20

 

Hjørring Kommune
att. Fritid
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Lønstrup 27. april 2019

 

Høringssvar – Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Landsbyforum har med interesse læst og gennemgået ”Fritid & Fællesskab”, udkast til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune. Vi er i Landsbyforum enige om, at politikken spiller godt sammen med kommunens landdistriktsstrategi og det praktiske arbejde i landdistriktet. Særligt hæfter vi os ved, at der også i ”Fritid & Fællesskab” er fokus på frivillighed og på at anerkende og uddanne frivillige ledere i foreningslivet.

I afsnittet Fritid for alle er det glædeligt, at brobygning mellem skoler, dagtilbud og fritids- og foreningslivet er i fokus:

”Brobygning mellem skoler, dagtilbud og fritids- og foreningslivet spiller en afgørende rolle for vores arbejde. Særligt folkeskolen har et stort ansvar for at motivere børn til et aktivt fritids- og foreningsliv og skabe sammenhæng mellem børnenes skole- og fritidsliv.”

I flere lokalsamfund i landdistriktet er det primære dag- og skoletilbud privat, og Landsbyforum skal derfor opfordre til, at man i politikken forholder sig til privat- og friskolers og private daginstitutioners mulighed for at være part i den indsats, der er lagt op til, omkring sammenhæng mellem børnenes skole- og fritidsliv.

 

Med venlig hilsen
Tove Marquardsen
Pv. Landsbyforum

Maleren Kristian Mølsted og Lønstrup

Foredrag med Cand.mag., kunsthistoriker Tina Høegh Nielsen De to vigtigste lokaliteter i kunstmaleren Christian Mølsteds liv var fødebyen Dragør og Lønstrup i Nordjylland. Fælles for de to steder var at de var kystbyer. Nok kaldte han sig marinemaler, men han var meget mere ved havet end de fleste andre marinemalere. Hvem var Christian Mølsted og hvorfor var kontakten til havet så vigtig? Foredraget har særligt fokus på Lønstrup, hvor han kom hver sommer fra 1884 og til sin død i 1930. Det kom der en del værker ud af og der findes en del breve, som fortæller hvad Lønstrup var for ham. Mølsted var et sammensat menneske og kunne begå sig lige så vel mellem fiskere som mellem det bedre borgerskab på de bonede gulve. Foredraget starter med en kort byvandring til nogle steder som var vigtige for Mølsted og hustruen Thea (bager Johan Frederik Svendsens datter) Entre kr. 100 inkl. kaffe Arrangeret i samarbejde med Foreningen NORDEN og Folkeuniversitetet Hjørring Maleriet “Strand ved Lønstrup 1918” tilhører Museum Amager

 

 

 

Nyt til os i Hjørring kommune venneplads.dk

Det er ingen hemmelighed, at kommunen skal spare, og det vil indvirke på mangt og meget. Derfor har kommunen oprettet en hjemmeside, hvor vi som borgere i kommunen kan tilbyde og efterlyse frivilligt arbejde. 
Læs mere på venneplads.dk
Ved du allerede nu, at du kunne tænke dig at være stiambassadør, så duk op til informationsmøde på
NATURSKOLEN, SLETTINGEN 51
Har du også en favoritsti?
Så giv den en kærlig hånd sammen med os. Kender du en dejlig vandresti i dit lokalområde? Og synes du flere burde have gælde af den? Så bliv stiambassadør.
Som stiambassadør holder du øje med dine lokale stier og klarer lettere vedligeholdelse. Du får et kit af os – og så bliver du en del af vores ambassadørnetværk.NB: Ny dato og sted
Vi starter med et netværksmøde fredag d. 22. marts kl. 14-16, på Slettingen, Slettingenvej 51, Nørlev 9800 Hjørring, med indkørsel fra Nørlevvej.

På mødet vil vi uddele StiAmbassadør-kit, give lidt information og gå en tur.

Vil du vide mere, så skriv til stiambassadoer@hjoerring.dk. Så hører du fra os.

Tidpunkt: 22. marts – 14:00

Mødested: Vi mødes på Naturskolen, Slettingen 51

Tilmeldingsfrist: 19. marts

Kontakt: Martin Berg Nielsen

Tlf.: 41226711

Træffes bedst:

E-mail: stiambassadoer@hjoerring.dk