Landsbyrådet

Om Landsbyrådet
Landsbyrådet vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner, erhverv samt enkeltpersoner med tilknytning til Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup

 Landsbyrådet har til formål at

  • varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder
  • skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder.
  • arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Formand Tove Marquardsen, Lønstrup  Tlf. 2171 9220
Mail: tove@havtornensrige,dk
Næstformand Lars Peter Boel, Nørlev

Landsbyforum
Landsbyforum er et dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt

Landsbyforum er Hjørring Kommunes primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet. I Landsbyforum sidder i øjeblikket 16 repræsentanter fra Hjørring Kommunes landdistrikt, der samlet set repræsenterer næsten alle områder af Hjørring Kommunes landdistrikt. Derudover sidder de 2 politikere Svenning Christensen (V) og Sven Bertelsen (T) i Landsbyforum. Begge er udpeget af Byrådet. Per Nielsen (Lendum) er fungerende formand for Landsbyforum. Kirsten Walther er næstformand.

Landsbyforums rolle
I landsbyforum bliver forskellige emner, der vedrører landdistriktet, debatteret. Dette kan være forskellige overordnede politikker og strategier for Hjørring Kommune, men det kan også være konkrete projekter, såsom etablering af stisystem mellem landsbyerne. Derudover er planen, at Landsbyforum skal være tovholder på projekter, der vedrører landdistriktet.

Landsbyrådet er repræsenteret i Hjørring kommunes Landsbyforum ved formanden Tove Marquardsen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *