Kategoriarkiv: foredrag

De ungarske soldater og flygtning i Vendsyssel under besættelsen

I de sidste måneder af den tyske besættelse af Danmark havnede op mod 12.000 ungarere her i landet og også i Vendsyssel var de rigt repræsenteret.

Det var en broget gruppe af militære enheder, rekrutter, unge og ældre mænd. Og hertil kom, at mange var flygtninge, blandt dem kvinder og børn. Mange af dem var havnet i en håbløs og desperat situation, som blev forstærket, da tyskerne kapitulerede, og ungarerne måtte vende hjem, enten via krigsfangenskab eller til et kommunistisk regime i Ungarn, som betragtede dem med mistro og foragt.

Journalist og forfatter Søren Peder Sørensen vil i ord og billeder fortælle, hvad det hændte mellem ungarerne og danskerne i Vendsyssel i foråret 1945.
Søren Peder Sørensen tager i sit foredrag udgangspunkt i sin bog ”De ungarske soldater – en glemt tragedie fra den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig”. Et arbejde, som han i 2016 blev belønnet for af den ungarske præsident med modtagelsen af den ungarske fortjenstmedalje i guld i anerkendelse af sin mangeårige udforskning af historien, som hidtil havde været helt ukendt i begge lande.

Det er en både dramatisk og rørende historie, som også rejser spørgsmålet, hvorfor der skulle gå så mange år, før begivenhederne kom frem i lyset.

Sindal Bibliotek, Torvegade 5, Sindal  24. september 2018 kl. 19.00
Entre: kr. 50

Arrangeret af Lokalhistorisk Samråd: De lokalhistoriske arkiver i Hjørring kommune i samarbejde med Folkeuniversitetet Hjørring

Ungarske soldater fotograferet i Hjørring umiddelbart efter befrielsen. De bærer deres eget lands uniformer og våben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS Hjertestartermødet 20. november2017

SMS Hjertestarter møde i aften på Lønstrup gamle Skole

Her gav initiativtager og tovholder for SMS hjertestart ordningen i Sindal og omegn, Thomas Boelt, gav en grundig information om, hvad ordningen indebærer og fungerer i praksis.
SMS hjertestart er en ordning, hvor tilmeldte frivillige modtager en SMS, samtidig med at ambulancen afsendes, ved melding om hjertestop i nærområdet.
De frivillige kan så påbegynde livreddende førstehjælp indtil ambulancen er fremme og sørge for at en hjertestarter bliver bragt til stedet hurtigst muligt.
En hurtig indsats ved hjertestop er utrolig vigtigt for chancerne for overlevelse. Undersøgelser viser, at 30 dages overlevelse er cirka fire gange større hos patienter, der får livreddende førstehjælp, inden ambulancens ankomst.

Landsbyrådets formål med mødet var at finde ud af om, der var opbakning til at være med til at gøre en forskel, når en person rammes af hjertestop. Og det var der.

18 deltog i mødet og 14 meldte sig til det videre forløb.
En af deltagerne, der kan undervise i førstehjælp tilbød straks at holde et kursus på Lønstrup gamle Skole, der nu er booket til 15. januar 2018 kl. 19.00.

Endvidere aftaltes:
at vi tager kontakt til de personer, der er tilknyttet hjertestarterne i området for at få dem med i kæden.
at vi tager kontakt til Borgerforeningerne/landsbyrådene i Hundelev og Nørre Lyngby for at få personer med fra deres område