Mårup kirke og de unikke undersøgelser som gav ny og spændende viden

kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
28/03/2018
15:00 - 17:00

Lokation
Lønstrup Cafe Bio

Kategorier
Ingen kategorier


 

 

 

 

 

 

Foto: Nationalmuseet 2015
Redaktør ved Danmarks Kirker Thomas Bertelsen og museumsinspektør Henriette Rensbro fra Nationalmuseet vil fortælle om undersøgelserne af Mårup kirke.

Mårup Kirke er nu revet helt ned. Det skete fra 2008 til 2015 i takt med Vesterhavets afgnavning af klinten under kirken. De løbende bygningsarkæologi­ske undersøgelser er unikke og har vagt international opmærksomhed, fordi det meget sjældent er sket, at en kirke rives ned under kontrollerede forhold. Det har givet os spændende ny viden om middelalderkirkers alder og konstruktion og ikke mindst om tidligere tiders bygge­teknik.
De første arkæologiske udgravninger fandt sted i 1997/98 og den seneste i maj 2017. Det var en usædvanlig forudsætning for kirkearkæologiske undersøgelser, at der ikke skulle tages hensyn til bevaring. Hvilket medførte udfordringer til udgravningsmetoden og har givet tankevækkende anderledes resultater.

Et af vore bidrag til ”Europæisk år for Kulturarv 2018”

Alle er velkomne    Entre kr. 100 inkl. kaffe
Lokalhistorisk Forening for Lønstrup, Foreningen NORDEN og Omegn og Maarup Kirkes Venner