Ordinært møde i Landsbyrådet

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
03/04/2018
17:00 - 18:30

Lokation
Lønstrup gamle Skole

Kategorier
Ingen kategorier


Ordinære møder 1. tirsdag hver anden måned *
kl. 17- 18.30 Alle er velkomne til at deltage

Landsbyrådet i Havtornens Rige: Skallerup Vennebjerg Lønstrup

c/o M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 21 71 92 20 http://www.havtornensrige.dk

*********************************************************************

Dagsorden til mødet 3. april 2018 kl. 17.00-18.00/30 på Lønstrup gamle Skole, Bugten 4

 Til stede:

Afbud fra: Peder K. Madsen

 1. Siden sidst . Almen orientering
 2. Landsbypedellen
  Vi henviser igen til planen, der blev lavet, da Jesper startede – altså en oversigt over ønsker fra foreningerne. Jesper er rundt om alle hver uge, nogle gange mere eller mindre afhængig af foreningernes aktiviteter/arrangementer. Vigtigt at bemærke, at han er den ekstra hjælpende hånd, og det er foreningernes eget ansvar, at sørge for ar de grundlæggende lokaliteter er i orden
 3. Mødetider og repræsentation
  Vi har som meddelt ændret mødetidspunkt til 1. tirsdag hver anden måned kl. 17-18/18.30 Bliver der brug for det indkaldes til ekstraordinært møde. Lars Peter (som gerne vil afløses på grund af andet bestyrelsesarbejde) og Tove koordinerer i det mellemliggende tidsrum, og info sendes til medlemmerne.
  Tom Nielsen – granbakken@jubii.dk er med igen for Idrætsforeningen/suppleant Michel Jungblut – micheljungblut@hotmail.com
  Turistforeningen fil delvis nye bestyrelse i tirsdags, vi afventer navn på deres repræsentant
  Skolen?
  SVIF,s Venner?
 4. Landddistriktsstrategien /Landsbyforum – orientering om den nye organisering
  TM genvalgt som formand for Landsbyrådet på det ekstraordinære møde den 13. februar og Peder Madsen har sagt ja til at fortsætte som stedfortræder
  Indtil nu har to byrådsmedlemmer deltaget i forum – Svenning Christensen og Sven Bertelsen. Efter 26. februar ingen politisk repræsentation. I stedet deltager Landsbyforums formand – Tove M., der blev valgt på Landsbyforums møde 26. februar i det nye 17 stk. 4 Udvalg for Strategisk By og Landdistriktsudvikling
 5. Ansøgninger til fælles aktiviteter ?
 6. Hængepartier
  Opslagstavlerne m.v.:
  Nye låger på vej til tavlen i Lønstrup. Ansøgning til Vedligeholdelsespuljen på kr. 9.000 blev imødekommet på sidste møde i Landsbyforum.
  Torvegruppen i Sønderlev – hvad sker der?
  Kirkestien: En lodsejer klager –  Brochurekasserne er færdige Lønstrup Tømrerforretning opsætter
  Synergivejen : Der er problemer ved to redskaber- hvem kikker på dem.
 7. Den bæredygtige bosætning ”Nydalen” – status
 8. Akuthjælper status
 9. Bækslugten/Cykelstier/– der undersøges og arbejdes videre med planerne
 10. Fælles udviklingsplan – skemaet er som skrevet i sidste referat redigeret. Jeg afventer aftale med Helle Lyngbak om en tid, hvor jeg kan indtaste skemaet i kommunens system. Skemaet bliver  efterfølgende sendt via e-boks til alle beboere i Havtornens Rige. Data vil blive fremlagt til debat og opfølgning forhåbentlig på vort årlige fællesmøde. Afventer stadig på aftale med Helle Lyngbak
 11. Årsmødet, hvornår og hvordan?
 12. Kommende arrangementer/nyt fra foreningerne –
  1. Havtornefestival m.v.
  2. 2. Pinsedag – landsbyløb? Parallel til Kronprinseløbet i de store byer
  3. Flere forslag til fælles aktiviteter?
   Vigtigt at melde ind til kalenderen, så overlapning undgås Forslag til fællesarrangementer var vedhæftet sidste mødeindkaldelse
 1. Næste møde: tirsdag den 5. juni 2018  kl. 17J
 2. Evt.