Landdistriktsstrategi i høring

Landdistriktsstrategi i høring – 05072017

Samling & Sammenhold

Ny landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune

 Hjørring Kommune har udarbejdet et forslag til en ny landdistriktsstrategi, “Samling og Sammenhold – Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune”.

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til forslaget. Høringsperioden er fra den 5. juli 2017 til den 1. september 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til plan.udvikling@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest den 1. september.

Forslaget til den nye strategi handler primært om samarbejde; i landdistriktet, mellem borgere og kommune og mellem land og by. Den handler om frivillighed og fællesskaber, og om Hjørring Kommune som én hel kommune, hvor udviklingen i landdistriktet skal ske koordineret med udviklingen i hele kommunen. Landdistriktsstrategien har som mål, at kommune og borgere i fællesskab bliver endnu bedre til at udnytte og udvikle de potentialer, der er i lokalsamfundene, så det fortsat er attraktivt at bo og leve i Hjørring Kommune.

Forslaget til ny landdistriktsstrategi kan også findes på www.hjoerring.dk/landdistriktet

Vi håber, I vil læse og tage stilling, og at I vil videresende strategien til jeres bagland. Det er dejligt, hvis så mange interesserede som muligt får mulighed for at læse strategien i høringsperioden.

 

 

Møde om DANA CUP – alle er mere end velkomne :-)

Onsdag den 21.juni kl.19.00 er der møde omkring Dana Cup 2017. Det foregår i cafeteriet i Skallerup Hallen.
Vi håber I vil hjælpe med, at sprede budskabet så rigtig mange møder op.
Vi skal ha sat navne på så mange vagter som muligt.
Dana Cup i Skallerup er et samarbejde mellem Friskolen og SVIF. De penge SVIF tjener går til hele Idrætsforeningen
Dana Cup foregår i uge 30.