Alternative boformer – præmieringsevent 4. februar 2017 – Sidste nyt: Vi fik en 3. plads :-)

Er du nysgerrig efter at se de 12 spændende bud på fremtidens alternative boformer i Hjørring Kommune?

Bl.a. forslaget, som en arbejdsgruppe i regi af landsbyrådet har arbejdet på siden mødet på Løkkens Vejkro i november 2014

Konkurrencen om at skabe den mest nyskabende alternative boform i Hjørring Kommune er slut – og nu er det tid til at kåre vinderprojektet.

Vi præmierer den bedste, skæveste, MEST OVERRASKENDE og nyskabende idé Lørdag den 4. februar kl. 10-14 i den store sal på biblioteket i Metropol i Hjørring.

Her udstiller konkurrencedeltagerne deres projekter og juryen kårer en vinder. Alle interesserede er velkomne – der er gratis adgang.

Dagens program:

  • 10.00: Dørene åbnes – Velkomst
  • 10.20 – 12.30: Præsentation af bidragene
  • 12.30 – 14.30: Juryen voterer og der er for de besøgende mulighed for at studere bidragene nærmere
  • 14.30: Vinderen kåres!

Vi glæder os til at se dig!

Teknik og Miljø  samt Fritid  Kultur og Bosætning
Hjørring Kommune


 

Info om baggrunden for projektet,
Mens flere småbyer gispede efter vejret, ønskede Fritids-, kultur- og bosætningsudvalget i Hjørring Kommune at sætte gang i et projekt, der kunne munde ud i, at der opstod en ny, lille landsby – eller i det mindste en ny bebyggelse.

Et sted, hvor folk måske havde lyst til at leve lidt langsommere og bygge alternativt.

Ideen til en kreativ bebyggelse, hvor fællesskab og bæredygtighed skulle spille en væsentlig rolle, havde de fået efter en studietur til Skotland. Her besøgte udvalget Findhorn, der blandt andet kan bryste sig af, at have boliger, der ikke just lignede noget fra et vendsysselsk parcelhuskvarter.

En person fra hver af kommunens landsbyer blev i november 2014 inviteret til et temamøde med overskriften ”Har vi en Lars Tyndskids Mark?”. Vi var 3, en fra Vennebjerg, en fra Skallerup og en fra Lønstrup, der deltog, i mødet, hvor der var foredrag om andre alternative bebyggelser bl.a. Hjortshøj.

Udvalget mente det kunne være vigtigt, at det blev et sted ude i naturen et stykke væk fra byerne.

Det var politikernes håb, at en alternativ bebyggelse kunne tiltrække nye borgere, der havde lyst til at leve på en lidt anden måde end den konventionelle. Dertil kunne området med tiden måske også tiltrække turisme og kursusvirksomhed – det var i hvert fald erfaringerne fra Findhorn.

I landsbyrådet besluttede vi at arbejde videre med ideen, og på årsmødet i marts 2015 inviterede vi Steen Møller til at fortælle om Friland. Efterfølgende deltog vi i kurser og besøg på Friland og andre bebyggelser.

Et udvalg blev nedsat. På et af de første møder blev det besluttet, at det var i Lønstrup vores bebyggelse skulle placeres, med de udfordringer det måtte give

 

 

 

Fra de første ekspeditioner til nyeste forskning i Grønland

Fra de første ekspeditioner til nyeste forskning i Grønland

Den 7. februar kl. 18.45 – gratis adgang (støttet af Carlsbergfondet)

Offentlige Foredrag Naturvidenskab – Direkte transmission fra Aarhus Universitet

Foredrag ved lektor i videnskabshistorie Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet og lektor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet. Modige mænd og militære interesser hører til den tidlige udforskning af Grønland, som var et brændpunkt mellem stormagterne. I dag befolker forskere stadig landet og studerer bl.a. indlandsisen for at forstå de klimavariationer, der påvirker hele jorden.

Miljø- og fødevareministeren inviterer til møde om kystsikring

Mød op på Vendelbohus 4. februar – læs mere om tilmelding mv. på nedenstående link…

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareminister-inviterer-til-borgermoeder-om-kystsikring-og-oversvoemmelser/?utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail&utm_campaign=milj–og-fdevareminister-inviterer-til-borgermder-om-kystsikring-og-oversvmmelser&cHash=bf6685a9f4d82e64c454b2bc1a9770df